° Danse en soin de soi à la quête de soi | ° Dances of self care to self-conquest | ° Kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou (ikadans.com)

Espas prezans total nou nan lajwa mouvman ak konsyans.
Kadans nou se mwayen senp epi aksesib depi toujou pou nou touche pwisans prezans total nou ak enèji mouvman. Pa gen pi bon pase mwayen kominikasyon inivèsèl sila a. 


°
 
Resevwa 5 moman majik sou kadans prezans total nou

soin de soi à la quête de soi au bout de nos rêves à l'infini | self care to self-conquest beyond our wildest dreams to infinity | kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou depase rèv nou alenfini

Pasyon danse lapèl zansèt yo

 Akèy  >  Entwodiksyon : Lespri Nanm Kadans  >  Tradisyon Danse >  Lapèl Zansèt Yo

Nan pasyon danse lapèl zansèt yo, mwen jwenn pi gran memwa ki egziste; memwa kò nou, memwa zantray nou. 

Konsa, mwen vin konprann ke kadans tradisyon danse se yon eleman fondamantal nan tout kilti toupatou nan lemonn. Se konsa tou, pèsòn pa bezwen etone de pwisans enèji kadans ka delivre.

Nou mèt vire l jan nou vle, rejte l, aksepte l, bliye l, demonise l, onore l, li ret la tankou tout verite; yon evidans. Tout moun ki branche sou evidans sa a, nan pasyon tradisyon danse, touche yon nivo konsyans ekstraòdinè.

Pasyon danse lapèl zansèt yo pèmèt mwen vin jwenn lonbrit rasin mwen

Mwen se pitit imigran ane 70 yo nan Kanada.

Pasyon danse lapèl tradisyon zansèt yo pèmèt mwen vin jwenn lonbrit rasin mwen.

Nan chèchè lavi miyò, papa m ak manman m sanble konprann ke tout sa ki pa yo menm miyò pase yo. Antouka, se mak sa yo kite sou mwen.

Men... Ay, ya yay... kè m revòlte, kò m revòlte !

''Bay kou bliye, pote mak songe'' 

 ~  Pwovèb kreyòl

Mwen vin konprann ke sa n ap chèchè ak tout nanm nou se sa nou jwenn. 

Konsa, mwen jwenn ak memwa kouche nan liv. Mwen jwenn ak medam k ap chèchè sa ki pa yo tankou mwen, epi nou rasanble, nou mete nou sou chemen lakonesans.

Nou jwenn ak yon dam, Dulia Berthaud, ki gen konsyans valè kilti nou epi ki gen jenerozite transmèt nou tout sa li kapab nan tradisyon danse kadans Ayiti.

Kò m reponn prezan. Nanm mwen reponn prezan.

Mwen danse ak tout fyèl zantray mwen lapèl tradisyon zansèt yo ki plante rasin yo nan filozofi Vodou.Nan chèchè konnen ak chèchè konprann, mwen leve dra sou siyifikasyon chak rit pou mwen sa dekouvri lespri yo ti mòso pa ti mòso.

Richès sila, pou byen konnen li, pou byen konprann li epi byen layite li, se travay tout yon vi, se travay sou plisyè jenerasyon...

Mwen mete kouraj mwen devan pou m bwote nan espas sila a bèl enèji ki nan zantray mwen aj tout sa m ap jwenn nan chèchè konnen.

Mwen angaje m epi envite tout moun pou nou pataje sou fòs tradisyon danse nou ak reyònman yo nan tout kilti sou planèt la.  Se sous byennèt natirèl  epi espri devlopman kreyatif ki solid pou nou pa janm neglije.

soin de soi à la quête de soi au bout de nos rêves à l'infini | self care to self-conquest beyond our wildest dreams to infinity | kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou depase rèv nou alenfini
Nou se yonn pou nou bay yonn lòt limyè nou.

ONÈ ! Mwen se Turenne / Tilarenn ! Nou nan pataj sou byennèt inivèsèl ak lafòm total entegral. Nou jwenn yo sou kadans pwisans prezans nou nan swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou danse lajwa mouvman ak konsyans pou ekilib epi amoni alawonnbadè.

Nou se yonn sou kadans pwisans prezans nou nan swen tèt nou pou konkèt tèt nou epi lajwa mouvman ak konsyans pou ekilib epi amoni alawonnbadè
Tout bagay file sou kadans paske lavi se kadans. Kadans se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman ak konsyans se sous ekilib ak amoni total depase tan sou kadans pwisans prezans nou nan swen tèt nou pou konkèt tèt nou

soin de soi à la quête de soi au bout de nos rêves à l'infini | self care to self-conquest beyond our wildest dreams to infinity | kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou depase rèv nou alenfini
° danse en soin de soi à la quête de soi | ° dances of self care to self-conquest | ° kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou (ikadans.com)

Commentaires! Comments! Kòmantè!

Partage tes pensées...  Have your say...  Pataje lide ou...