° Danse en soin de soi à la quête de soi, bienvenue | ° Dances of self care to self-conquest, welcome | ° Kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou, onè | (ikadans.com)

kadanse prezans nou nan lajwa mouvman ak konsyans: espas enfliyans nou pataje.
Kadans nou se mwayen senp epi aksesib depi toujou pou nou kadanse pwisans prezans total nou ak enèji mouvman nou. Kominikasyon inivèsèl epi onèt asire. 


°
 
Resevwa 5 moman majik sou kadans prezans total

pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity | prezans total nou depase rèv nou alenfini

Gadyen wonn sakre sivilizasyon nou nan jounen jodi a...

 Akèy  >  Kadans Swen Tèt Nou Pou Konkèt Tèt Nou  >  Wonn Sakre Sivilizasyon Nou


Sivilizasyon endijèn, kemèt / nibyen epi karayib, kenbe anndan yo esans wonn sakre limanite tankou yon flanm ki pap janm tenyen. "Pa Lage Sa", Belo ak Mandela sa a, se pawòl ki ka nouri volonte nou pou nou rapouswiv tout verite nou pran konsyans.


Nou tout pote anndan nou esans sakre sivilizasyon nou se desandan yo.

Yon fòs elemantal.

Fòs elemantal paske se sous, se souch, se rasin nou.

Konsyans pwisans enèji esans sakre sa a fondamantal pou retabli ekilib ak amoni nan wonn limanite ki konpwomèt.

Jan mwen koute konsyans pwisans enèji sa a vin louvri lespri m, sa gen plis pase 20 lane, pou m travay sou reyònman nosyon Wonn sakre sivilizasyon nou pou relye chak grenn moun ak esans sakre nanm limanite.

Sete nan epok la yon evidans.  Jodi a, se yon egzijans ki pran rasin nan nannan nanm mwen.

Bezwen nan tan an te pou pwouve egzistans mwen ki gen souch li nan gran sivilizasyon pwogresis ki se eritaj filyasyon m ak zansèt yo. 

Konviksyon jodi a, se ke tout moun dwe rekonèt fòs esans zansèt yo ki depase tan, epi ki toujou la, nan mezi nou pare.

Sivilizasyon endijèn, kemèt / nibyen epi karayib, kenbe anndan yo esans wonn sakre limanite tankou yon flanm ki pap janm tenyen.

Mete plis limyè sou yo epi montre aklè reyònman kilti sa yo, se favorize monte nivo konsyans tout moun.

Lè nou pran flanm lan, apresye li, fè kò ak li avèk respè epi entegrite, nou asire ekilib ak amoni nan tout sa n ap viv, pou tèt nou epi pou tout limanite.

Nou tout se gadyen esans sakre nanm limanite.


"Se Mèt Kò Ki Veye Kò" 

 ~   pwovèb kreyòl

Kote vanyans sa soti ?

Kòm mwen fèt Ayiti, mwen pote rasin endijèn, kemèt / nibyen ak karayib nan kò mwen, nan zantray mwen.

Ide reyònman Wonn Sakre Sivilizasyon Nou an vin enpoze li pandan etid lang ak atizay mwen nan Inivèsite Otawa. Alòs, mwen te plis nan bibliyotèk pase nan klas. Pou kòz...

Bèl bibliyotèk gran enstitisyon sa a te ranpli ak dokiman sou listwa atizay ak kilti endijèn, kemèt / nibyen epi karayib. Yon pakèt richès anverite.

Men kwè l, pa kwè l, pa te gen anyen nan fòmasyon inivèsite a, teyorik tankou pratik, sou istwa atizay ak kilti endijèn, kemèt / nibyen epi karayib, tankou si yo pa te gen egzistans pwòp yo.

Eta bagay sa a, te vin chèche m byen lwen; lemonn te eksprime aklè ke mwen pa genyen egzistans pwòp. Kòm nou konnen Nou se Yonn, reparasyon esansyèl.

Mwen pran desizyon pou mwen mete limyè sou limanite nan tout entegralite li. 

"Yon fanm an amoni ak lespri l, 
se tankou larivyè k ap desann. 
Li mache kote pou l ale san pretansyon epi li rive kote l gen pou l rive
pare pou li chèfmèt tèt li san kondisyon."  

 Maya Angelou

Se la fòs vanyans sa soti.

Eske w konnen ke nou tout se endijèn ?

Pèp endijèn simaye nan tout kontinan sou planèt la.

Tout moun gen konsyans ke yo viv anpil diskriminasyon pou mete yo ba nèt epi elimine yo. Anpil kote, sa senble yon reyisit annaparans.

Tout moun ka wè ke andepidetou, yo rive kenbe vivan esans kilti zansèt ki se eritaj yo.

Memwa eritaj sa viv nan chak grenn moun.


"Moun ki pa ka renouvle nesans li ap pare lanmò li"

 ~   Bob Dylan

Esans Wonn Sakre Sivilizasyon Nou

Konsèp Wonn sakre sivilizasyon nou sa a se yon rechèch aksyon ki gen pou baz revandikasyon entegrite listwa limanite.

Entegrite sa a, nou ka rekonèt li nan fon zantray zèt nou.

Entegrite sa a vin monte nivo konsyans nou ke nou nan malè paske nou pa konn kadanse lavi a.

Pwojè pou montre ke tout bon, nou nan malè paske nou pa konn kadanse lavi a, ap pran fòm sou non Kadans Wonn Sakre Sivilizasyon Nou.

Pwojè sa a se kote eritaj lakonesans zansèt yo pran plas dofis, nan pozisyon pou sèvi, fè pwomosyon epi difize rasin sajès zansèt yo, anpatikilye kadans kilti endijèn, kemèt / nibyen epi karayib.

Pwojè sa a nan anfans li.

Estrikti pwojè a ap swiv fòm sa a:

  • estrikti pou echanj lokal ak entènasyonal k ap ankouraje difizyon eritaj sansib nou

  • sant rechèch pou ankouraje echanj lakonesans eritaj sansib nou

  • bibliyotèk entènasyonal ak boutik ekitab

  • klas kadans ak pèfòmans epi atelye tematik sou byennèt atravè mouvman ak konsyans

  • teyat ak estidyo pou echanj atistik, kiltirèl epi lokasyon

  • modèl biznis pwogresis tankou modèl jenerozite **Daana a

  • Konpayi vèvèy kadanse nan rezidans pèmanan

  • sant pou biznis epi konplèks imobilye rezidansyèl pou materyalize echanj yo

Kadansenou, louvri pòt sou nannan esans vizyon Kadanse Wonn Sakre Sivilizasyon Nou. 

Prensip Wonn Sakre Nan Lemonn

Ayiti : 12 Prensip Bwa Kayiman


Tanbou rada gen yon son pou-l ba-w Lè kè nèg isit kontan vre pitit

      ~  Feliks Moriso-Lewa (Dyakout) 

** an fransè

pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity | prezans total nou depase rèv nou alenfini
Nou se Yonn pou nou soutni yonn lòt solid!

ONÈ ! Mwen se Turenne / Tilarenn ! Nou nan pataj sou byennèt inivèsèl ak lafòm total entegral. Nou jwenn yo sou kadans pwisans prezans nou nan swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou kadanse lajwa mouvman ak konsyans pou ekilib epi amoni alawonnbadè.

Nou se youn sou kadans pwisans prezans nou nan swen tèt nou pou konkèt tèt nou epi lajwa mouvman ak konsyans pou ekilib epi amoni alawonnbadè
Tout bagay kadanse paske lavi se kadans. Kadans se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman ak konsyans se sous ekilib ak amoni depase tan sou kadans pwisans prezans total nou

soin de soi à la quête de soi au bout de nos rêves à l'infini | self care to self-conquest beyond our wildest dreams to infinity | kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou depase rèv nou alenfini
° Danse en soin de soi à la quête de soi, bienvenue | ° Dances of self care to self-conquest, welcome | ° Kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou, onè | (ikadans.com)

Kòmantè! Commentaires! Comments!

 Pataje lide w...  Partage tes pensées...  Have your say...