° Danse en soin de soi à la quête de soi, bienvenue | ° Dances of self care to self-conquest, welcome | ° Kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou, onè | (ikadans.com)

kadanse prezans nou nan lajwa mouvman ak konsyans: espas enfliyans nou pataje.
Kadanse nou se mwayen senp epi aksesib depi toujou pou nou kadanse pwisans prezans total nou ak enèji mouvman nou. kominikasyon inivèsèl epi onèt asire. 


KAD0 GRATIS:
Resevwa 5 moman majik sou kadans prezans total nou: se yon kado gratis.

pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity | prezans total nou depase rèv nou alenfini

Vèvèy kadanse pèmèt nou viv eritaj zansèt yo sere nan patrimwan nou

 Onè  >  Kadans Swen Tèt Nou Pou konkèt tèt nou  >  Nou Se Youn >  Vèvèy Kadanse

Atizay danse atravè rit nan lemonn toujou kenbe, nan jounen jodi-a, eritaj zansèt yo. Enèji vital nou pèmèt nou ranmase esans yo epi viv kokenn eritaj zansèt yo sere nan patrimwan nou.

Vitalite yo pran elan nan mouvman nou pou nou fè kò ak mèvèy rasin nou, mete nou djanm kè, kò, lespri ak nanm.

Vèvèy kadanse, fè nou viv tout kokenn mouvman danse toupatou sou planèt la, sou kadans nan espektak, espò, divètisman, mizik, video, sinema, epi menm jwèt danse.

Nou gen pou nou fouye kadans ak mizik nan tout memwa tradisyon kadanse.

Kilès ou kisa ki vin nan lespri w ?

  • demonstrasyon majorèt
  • Jozefine Baker
  • kadanse nan lari
  • konpetisyon espò danse
  • Micheal Jackson
  • patinaj atistik
  • video popilè

Nou ka kontinye san rete!

Vèvèy kadanse gen prezans si tèlman fò!

Tout bon vre, se mèvèy pou zye, zantray, kò, kè, lespri ak nanm nou.

 
"Tanbou nago roule nan san'm pou reveye Ogou'' 

 ~  Patrick Sylvain

Rit nan lemonn, kadans mèvèy

Son rit toupatou sou planèt la fè echo nan kè tout moun.

Pèsònn pa janm rete ensansib anba rezonans mèvèy sila a.

Nou koute yo. Nou repete yo. Nou aprann leson yo. Nou kreye avè yo. Nou danse yo. Nou aprann danse yo.

Rit anrasine nan fondas nou depi anvan nou fèt epi l ap kontinye vibre anndan tout nanm ak zantray nou jouk nan peyi san chapo.

Nou fouye nan enspirasyon ak souvni pou nou kreye sa ki nèf epi voye monte eksperyans moun doubout nou ak eksperyans espirityèl nou. Mòd kreyativite sa a, pa janm mande rete.

Rit toupatou sou planèt la ap travèsè tout fwontyè lib elibè.

Vèvèy kadanse se jwayo, nan tout kwase chemen, ki chaje ak konkenn chenn siyifikasyon, sekrè, maji epi anpil trezò.

Atis yo, andeyò ou sou sèn y ap jwi ou yo kreye, anonim ou selèb, gen yon istwa lanmou y ap viv nan bay divètisman pou lakontantman kèlkeswa moun nan.

Kreyativite yo sou sèvis valè atizay epi pèfeksyonman talan yo leve kouvèti sou yon pakèt richès, sou plizyè dimansyon.


Vèvèy kadanse, vwayaj enèji patrimwan kiltirèl mondyal nou

Vèvèy kadanse tankou bay lodyans...

  • kouvri anpil objektif
  • bwote mesaj ekstraòdinè atravè lemonn
  • rejwenn bezwen nou tout, anvi nou ak entansyon entim nou 

Tout bon, se bay lodyans avèk yon lòt mwayen kominikasyon ke lapawòl ki se vwayaj enèji patrimwan kiltirèl mondyal nou.

Esans vèvèy kadanse gen konkenn fòs ak fasilite pou li touche nou nan estad primè ak nan piwo santiman nou.

Yon pwovèb afriken di,

"Lè tanbou frape, tout mask tonbe"

Listwa vèvèy kadanse ap fèt epi refèt ak chak jenerasyon nan yon ekonomi global kote enfliyans toupatou ap travèse tout planèt la.

Atis pa nan mezire pou chèche konnen lòt kilti epi rekonekte ak sa ki ansyen.

Anmenmtan, yo initye travay tounèf, toujou orijinal, pou fè lemonn... 
ri, kriye, reve, sezi, konekte, panse, dekouvri.


pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity | prezans total nou depase rèv nou alenfini
Nou se Yonn pou nou soutni yonn lòt solid!

ONÈ ! Mwen se Turenne / Tilarenn ! Nou nan pataj sou byennèt inivèsèl ak lafòm total entegral. Nou jwenn yo sou kadans pwisans prezans nou nan swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou kadanse lajwa mouvman ak konsyans pou ekilib epi amoni alawonnbadè.

Nou se youn ak kadans latè, linivè epi lenfini.
Tout bagay kadanse paske lavi se kadans. Kadans se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman ak konsyans se sous ekilib ak amoni depase tan sou kadans pwisans prezans total nou.

Enèji mwen pou nou: Onè Legba; Onè Zansèt nou yo

Nou louvri pòt. Nou ede nou mete tout baryè atè. Nou ede nou kreye kannal kominikasyon lib. Nou ede nou bay kominote nou otonomi pou nou toujou grandi ak pasyon epi kreyativite pou nou fè epi refè ekilib lavi a.  Nou ede nou soutni epi enspire kominote moun ki toujou kanpe djanm pou nou kadanse ekilib ak amoni alawonnbadè. Nou ede nou pou nou toujou edike tèt nou pou nou vibre ak prezans total nou sou kadans mouvman ak konsyans.  Nou ede nou soutni kominote nou nan respekte esans pwisans swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou ede nou pou nou toujou konpayon ki merite konfyans tout moun nan lidèchip pou nou kenbe angajman nou djanm. Nou ede nou libere tèt nou pou nou pa janm pè. Nou ede nou vwayaje kè kontan pi bon kote pou nou aprann jwenn toujou plis ekilib ak amoni nan tout bagay. Nou ede nou louvri chemen pou pitit fi ak pitit gason nou yo byen nan kò, lespri, tèt ak nanm. Konsa n ap jwi richès lavi a ak entegrite epi kite eritaj lespri abondans pou tout jenerasyon.

soin de soi à la quête de soi au bout de nos rêves à l'infini | self care to self-conquest beyond our wildest dreams to infinity | kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou depase rèv nou alenfini
° Danse en soin de soi à la quête de soi, bienvenue | ° Dances of self care to self-conquest, welcome | ° Kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou, onè | (ikadans.com)

Kòmantè! Commentaires! Comments!

 Pataje lide w.../   Partage tes pensées.../   Share your thoughts.../