° Danse en soin de soi à la quête de soi | ° Dances of self care to self-conquest | ° Kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou (ikadans.com)

Espas prezans total nou nan lajwa mouvman ak konsyans.
Kadans nou se mwayen senp epi aksesib depi toujou pou nou touche pwisans prezans total nou ak enèji mouvman. Pa gen pi bon pase mwayen kominikasyon inivèsèl sila a. 


°
 
Resevwa 5 moman majik sou kadans prezans total nou

soin de soi à la quête de soi au bout de nos rêves à l'infini | self care to self-conquest beyond our wildest dreams to infinity | kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou depase rèv nou alenfini

Mwen renmen danse paske...

 Akèy  >  Kadans Swen Tèt Nou Pou Konkèt Tèt Nou  >  Kadans Mwen >  Renmen Danse

Mwen renmen danse paske mwen fè kò ak legzistans sou kadans lanmou mouvman. | zèv atis Alfred Alexander Gockel

Mwen damou ak mouvman. Mwen fè kò ak legzistans sou kadans rit mouvman.

E ou menm?

Mwen renmen danse paske mwen fè kò ak legzistans sou kadans rit mouvman. E ou menm?

Ki valè kadans nan lavi ou?

Pataje santiman w, eksperyans, espwa, lanmou, yon moman espesyal, lajwa danse lavi w epi defi swen tèt ou!

Pawòl pou ou...

Kisa lòt vizitè ap pataje tou?

Wè tout pataj yo...

M ta renmen aprann danse
kadans tradisyonèl
 
Depi m piti mwen renmen gade moun k ap danse vodou ak kadans tradisyonèl nou yo. M te toujou reve danse menm jan an, se te anvi m pou m antre nan wonn …

Pouki sa mwen pa chante epi danse ankò? 
Pa pi lwen ke jodi a, mwen tanmen yon refleksyon sou renmen danse. Mwen te renmen danse, mwen te toujou ap chante epi danse. Lè m t gen 14 rekòt kafe …

* Write your own... | ** Écris ton propre partage... | *** Ekri pataj pa ou...


Kanta pou mwen...

mwen damou pou byennèt ak lafòm total mwen viv nan mouvman...

mwen damou pou fòs vibrasyon nanm mwen nan mitan gwoup dansè tradisyonèl...

mwen damou pou koneksyon nou sou kadans mouvman nou ki mete nou an amoni, ki kreye liannaj pou nou rasanble kouraj nou, pou nou kole zepòl...

mwen damou pou resonans pawòl sajès kadans nan mèvèy revèy nanm mwen...

mwen damou pou chalè nan kè m lè m ap swiv konpetisyon danse k ap voye monte mouvman ektraòdinè ak fòs pasyon dife nanm kadans...

mwen damou pou bèl mèvèy kò ki anmouvman...

mwen damou pou enèji rit...


Mwen renmen danse epi viv mèvey pouvwa kadans mwen

Danse se koneksyon kò, kè, lespri ak nanm nou tout bon.

Mwen pa gen konesans okenn lòt aktivite ki entegre fasil konsa, atizay, espò ak lasante natirèl. 

Danse fè nou viv mèvèy pwisans ak pouvwa sou pwòp tèt nou san limit.

Nou gen toujou pou nou fè eksperyans jis nan ki pwofondè ak ki dimansyon kadans nou ka fè nou touche.  Nou gen toujou pou nou metrize tout pouvwa kò, kè, lespri ak nanm nou ka rive jwenn sou zèl kadans.  Nou gen toujou pou nou byen konprann tout mèvèy nanm kadans nou.

Nan atizay, mwen damou pou tout posibilite kreyativite kò nou, pou li eksprime tout rèv ak reyalite epi fè tout moun, menm pwòp tèt nou, rete san vwa.

Nan espò, mwen damou pou fòs, fleksibilite, finès ak kapasite san limit pou kadans kore mèvèy nan tout defi.  Dayè, nou ka wè nan anpil disiplin espò, kote kadans kreye amoni espesyal nan konpetisyon an.

Nan aktivite lasante natirèl, mwen damou pou jan danse ka soulaje epi delivre nou sou malèz, ak maladi.

Atizay danse ban nou refleksyon kadans nanm nou

Se patikilye kijan lè ou byen gade, ou paka klase danse nan yon kategori kote li byen chita.

Pran atizay danse !

Eske li koresponn ak pwofesyon danse oubyen ak foto, penti, desen, eskilpti ki gen danse pou sijè ?  

Eske se yon eleman lanati ki pou enspire atis?

Eske se atizay ki sèvi enspirasyon pou kreye lòt atizay toujou plis?

Eske se iltim atizay mouvman?

Lè n'ap pale de egzekite danse, moun gen tandans asosye li ak pwofesyon danse, pèfòmans.

Men, sa nou di de majorite ka kote egzekite danse pa gen ayenavwa ak pèfòmans?

Sa nou di de danse pou danse, danse pou plezi, danse pou terapi, seremoni danse, danse angaje?

Atizay danse ban nou refleksyon nanm nou paske danse nempòt kijan ou pran l se mouvman epi mouvman pa nan bay manti.

Epi tou, paske li mete nou fas-a-fas ak nanm nou kòm karaktè esansyèl, se yon lòt rezon fondamantal poukisa mwen damou pou danse.

Nan mouvman danse ak konsyans, nou nan yon chemen otantik. 

Isit la a, se bèl kote pou nou pataje.


Ou renmen danse? Ki mouvman w?


soin de soi à la quête de soi au bout de nos rêves à l'infini | self care to self-conquest beyond our wildest dreams to infinity | kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou depase rèv nou alenfini
Nou se yonn pou nou bay yonn lòt limyè nou.

ONÈ ! Mwen se Turenne / Tilarenn ! Nou nan pataj sou byennèt inivèsèl ak lafòm total entegral. Nou jwenn yo sou kadans pwisans prezans nou nan swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou danse lajwa mouvman ak konsyans pou ekilib epi amoni alawonnbadè.

Nou se yonn sou kadans pwisans prezans nou nan swen tèt nou pou konkèt tèt nou epi lajwa mouvman ak konsyans pou ekilib epi amoni alawonnbadè
Tout bagay file sou kadans paske lavi se kadans. Kadans se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman ak konsyans se sous ekilib ak amoni total depase tan sou kadans pwisans prezans nou nan swen tèt nou pou konkèt tèt nou

soin de soi à la quête de soi au bout de nos rêves à l'infini | self care to self-conquest beyond our wildest dreams to infinity | kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou depase rèv nou alenfini
° danse en soin de soi à la quête de soi | ° dances of self care to self-conquest | ° kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou (ikadans.com)

Commentaires! Comments! Kòmantè!

Partage tes pensées...  Have your say...  Pataje lide ou...