kadans konkèt tèt nou nan lajwa pwisans mouvman ak konsyans
Tout bagay file sou kadans paske lavi se kadans. Kadans se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman ak konsyans se sous ekilib ak amoni total global depase tan nan lajwa konkèt pwòp tèt nou

° 5 moman majik konsyans total

Infinité au bout de nos rêves et au-delà pour mieux danser sa vie | Infinity beyond our top potential wildest dreams to fully dance life | pase rive jwenn tete foumi rèv nou pou nou toujou danse lavi

Mwen renmen danse paske...

 Akèy  >  Entwodiksyon : Nanm Kadans  >  Renmen Danse

Mwen renmen danse paske mwen fè kò ak legzistans sou kadans lanmou mouvman. | zèv atis Alfred Alexander Gockel

Mwen damou ak mouvman. Mwen fè kò ak legzistans sou kadans lanmou mouvman.

E ou menm?Ki valè kadans nan lavi ou?

Pataje santiman w, eksperyans, espwa, lanmou, lajwa danse lavi w!

Pawòl pou ou...

Kisa lòt vizitè ap pataje tou?

Wè tout pataj yo...

M ta renmen aprann danse
kadans tradisyonèl
 
Depi m piti mwen renmen gade moun k ap danse vodou ak kadans tradisyonèl nou yo. M te toujou reve danse menm jan an, se te anvi m pou m antre nan wonn …

Pouki sa mwen pa chante epi danse ankò? 
Pa pi lwen ke jodi a, mwen tanmen yon refleksyon sou renmen danse. Mwen te renmen danse, mwen te toujou ap chante epi danse. Lè m t gen 14 rekòt kafe …

* Write your own... | ** Écris ton propre partage... | *** Ekri pataj pa ou...


Kanta pou mwen...

mwen damou pou byennèt anfòm total mwen viv anmouvman...

mwen damou pou fòs vibrasyon nanm mwen nan mitan gwoup dansè tradisyonèl...

mwen damou pou koneksyon nan fè mouvman danse ki mete nou an amoni, ki kreye liannaj pou nou rasanble kouraj nou, pou nou kole zepòl...

mwen damou pou mèvèy fondas pawòl sajès danse enspire epi jan yo atize revèy nanm mwen...

mwen damou pou resonans nan kè m lè m ap swiv konpetisyon danse k ap voye monte bèlte nanm kadans ak fòs pasyon...

mwen damou pou bèl mèvèy kò ki anmouvman...

mwen damou pou enèji rit...


Mwen renmen danse epi viv mèvey pouvwa nanm kadans


Danse se koneksyon kò, kè, lespri ak nanm nou tout bon.


Mwen pa gen konesans okenn lòt aktivite ki entegre fasil konsa, atizay, espò ak lasante natirèl. 


Danse se mèvèy pwisans ak pouvwa sou pwòp tèt nou, ki pa nan pran mezi.

Nou gen toujou pou nou fè eksperyans jis nan ki pwofondè ak ki dimansyon nou ka rive ak nanm kadans nou.  Nou gen toujou pou nou metrize plen pouvwa nou jwenn pou kò, kè, lespri ak nanm nou lè na p danse.  Nou gen toujou pou nou byen konprann tout mèvèy nanm kadans.

Nan atizay, mwen damou pou tout posibilite kreyativite kò nou, pou li eksprime tout rèv ak reyalite sanfen epi mete tout moun, menm pwòp tèt nou, san vwa.

Nan espò, mwen damou pou fòs, fleksibilite, finès ak kapasite danse san limit pou li mete mèvèy nan tout defi.  Dayè, mwen wè ke nan anpil disiplin espò, eleman kadans pote yon bèlte espesyal nan konpetisyon an.

Nan aktivite lasante natirèl, mwen damou pou jan danse ka soulaje epi delivre nou sou malèz, ak maladi.


Atizay danse se refleksyon nanm nou

Se patikilye kijan lè ou byen gade, ou paka klase danse nan yon kategori kote li byen chita.

Pran atizay danse !
Eske li koresponn ak pwofesyon danse oubyen ak foto, penti, desen, eskilpti ki gen danse pou sijè ?  Eske se yon eleman lanati ki pou enspire atis? Eske se atizay ki sèvi enspirasyon pou kreye lòt atizay toujou plis? Eske se iltim atizay mouvman?


Lè n'ap pale de egzekite danse, moun gen tandans asosye li ak pwofesyon danse, pèfòmans. Men, sa nou di de majorite ka kote egzekite danse pa gen ayenavwa ak pèfòmans? Sa nou di de danse pou danse, danse pou plezi, terapi ak danse, seremoni danse, danse rap angaje...?

Atizay danse se refleksyon nanm nou paske danse nempòt kijan ou pran l se mouvman epi mouvman pa nan bay manti.

Epi tou, paske li mete nou fas-a-fas ak nanm nou kòm karaktè esansyèl, se yon lòt rezon fondamantal poukisa mwen damou pou danse.

Nan mouvman danse ak konsyans, nou nan yon chemen otantik. Isit la a, se bèl kote pou nou pataje.
Ki mouvman w?


Nou se yonn sou kadans ekilib epi amoni revolisyon konkèt tèt nou
Tout bagay file sou kadans paske lavi se kadans. Kadans se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman ak konsyans se sous ekilib ak amoni total depase tan nan lajwa konkèt pwòp tèt nou

ONÈ ! Mwen se Turenne / Tilarenn ! Nou nan pataj, pou byennèt inivèsèl ak lafòm total kapital nou ki se revolisyon mouvman ak konsyans pou ekilib ak amoni sou kadans lajwa konkèt tèt nou.


Nan chak tèks, pran fòs énèji vital ak kreyativite ki fè nou vibre sou kadans rejwisans danse lavi nou.

VIZYON : LAKOU SAKRE SIVILIZASYON NOU

° Eske w deja pran 5 moman majik ou?

Infinité au bout de nos rêves et au-delà pour mieux danser sa vie | Infinity beyond our top potential wildest dreams to fully dance life | pase rive jwenn tete foumi rèv nou pou nou toujou danse lavi
Commentaires !   Comments!  Kòmantè!

Partage tes pensées...  Have your say...  Pataje lide ou...