° Danse en soin de soi à la quête de soi, bienvenue | ° Dances of self care to self-conquest, welcome | ° Kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou, onè | (ikadans.com)

kadanse prezans nou nan lajwa mouvman ak konsyans: espas enfliyans nou pataje.
Kadanse nou se mwayen senp epi aksesib depi toujou pou nou kadanse pwisans prezans total nou ak enèji mouvman nou. kominikasyon inivèsèl epi onèt asire. 


KAD0 GRATIS:
Resevwa 5 moman majik sou kadans prezans total nou: se yon kado gratis.

pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity | prezans total nou depase rèv nou alenfini

Pawòl sajès kadans, bon mo pou kò, kè, lespri ak nanm nou

 Akèy  >  Kadans Swen Tèt Nou Pou Konkèt Tèt Nou  >  Pawòl Sajès Kadans

Se mèt kò ki veye kò

Ak pasyans, n'ap rive jwenn tete foumi
 ~  pwovèb kreyol

Mache epi chemen va louvri
 ~  Pwovèb Zen

Pa blye, solèy la malgre li konn wout la, sa pran'l tout yon jounen pou'l rive janbe syèl

  ~  Serge Madhère

Pawòl sajès kadans se bon mo pou kò, kè, lespri ak nanm nou; moman majik, eksperyans ak obsèvasyon moun tout kote, tout metye ak tout koulè.

Mete w alèz pou pataje epi wè pi devan moun pa milye ak milyon toupatou sou latè k ap resevwa valè pawòl sa yo ak tout fòs vibrasyon nan kè ak kò yo.

Imajine w…

Pawòl sajès kadans montre fòs vital kadanse nou pou lafòm fizik, konkèt pwòp tèt nou, aksyon nou epi menm prevansyon patoloji modèn tankou estrès epi epwizman moral.

Fòs rit mo yo fòme yon melodi an amoni ak foto, zèv orijinal epi video.

Pran tout savè chak mo. Apresye kijan yo ede nou pran rasin alòske y ap elve nou, pou favorize ekilib nou ak amoni lespri ak nanm nou.

Entegre esans fondamantal tout sajès yo.

Pèmèt ou angaje nan chalè pawòl sajès sa yo ofri, ak tout kè w, epi pran enspirasyon pou w kadanse lavi a sou kadans konkèt tèt ou.

     Pawòl sajès pa otè

 • Jocelyne Beroard (4)
 • Kassav (1)
 • Katherine Dunham (2)
 • Katia D. Ulysse (2)
 • Keslèbrezo (1)
 • Khalil Gibran (12)
 • Lakota Prayer (3)
 • Lao Tzu (3)
 • Lody Auguste (1)
 • Luis Lopez Ruiz (1)
 • Lyonel Trouillot (1)
 • Manno Ejèn (2)
 • Margie Gillis (5)
 • Mari Flò Domon (3)
 • Marie Flore Domond (4)
 • Martha Graham (13)
 • Max Diakok (2)
 • Maya Angelou (17)
 • Mercedes Foucard Guignard (1)
 • Mètrèsdlo (1)
 • Mi Mes Manmay Matinik (AM4) (1)
 • Michel DeGraff (1)
 • Michel-Ange Hyppolite (kaptenn koukourouj) (2)
 • Oscar Wilde (4)
 • Osho (7)
 • Ountògi (1)
 • Pablo Picasso (6)
 • Patrick Sylvain (7)
 • Patrick Wilbert Lafrance (1)
 • Paul Laraque (3)
 • Paulo Coelho (4)
 • Pearl Buck (2)
 • Pearl Primus (9)
 • Platon (3)
 • Pòl Larak (4)
 • proverbe africain (4)
 • proverbe amérindien (2)
 • proverbe malinke (2)
 • pwovèb kreyòl (45)
 • Pyè Banbou (2)
 • Rabindranath Tagore (4)
 • Raymond A. Moise (1)
 • Remon L. Jisten (3)
 • Roger Garaudy (3)
 • RoLanda Allaha Wilkins (3)
 • Rolando Toro (5)
 • Rudolf von Laban (4)
 • Rumi (8)
 • Salia Sanou (3)
 • Serge Madhère (2)
 • Serge Ouaknine (4)
 • Shannon Thunderbird (3)
 • Shiro Daimon (5)
 • SOFT (1)
 • Sully Cally (1)
 • Suze Baron (2)
 • Ti Selès (Wilfrid Celeste) (1)
 • Tilarenn (9)
 • Turenne (34)
 • Twyla Tharp (5)
 • Valérie Galeno-Delogu (5)
 • Vincent Sekwati-Mantsoe (3)
 • Vitolio Jeune (2)
 • Wangari Maathai (5)
 • Wild Women Sisterhood (3)
 • Yara Awad (2)
 • Zab Maboungou (7)
 • Zen Proverb (3)

Pawòl sajès kadans pou nou pran bon jan elan

Pawòl sajès kadans montre tout maji mouvman ak konsyans epi kijan mouvman danse ede nan balanse chakra nou.

''...Danse Sa ban nou kouray... sa ban nou fòs, sa fè nou byen...''

   ~ Les danseuses de Port-au-Prince

Tan difisil mande pou mare ren pou nou danse pi rèd  

   ~  Alice Walker

Pawòl sajès kadans bay nati elemantal kadanse nou:

...Kadans a péyi-la...
Sé li ka chayé mwen 
Sé sa ka brilé mwen 
Sé li ka ay menné nou pli wo...
Tam pi tam tam pi tam tanbou ké woulé...

  ~  SOFT (chante |Kadans a peyi la)


Entèpretasyon Kadans a peyi la, yon mizik a peyi la kote SOFT kesyonnen kadanse nou.

Pawòl sajès kadans montre tout maji mouvman ak konsyans epi kijan kadanse nou ede n nan balanse chakra nou.

pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity | prezans total nou depase rèv nou alenfini
Nou se Yonn pou nou soutni yonn lòt solid!

ONÈ ! Mwen se Turenne / Tilarenn ! Nou nan pataj sou byennèt inivèsèl ak lafòm total entegral. Nou jwenn yo sou kadans pwisans prezans nou nan swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou kadanse lajwa mouvman ak konsyans pou ekilib epi amoni alawonnbadè.

Nou se youn ak kadans latè, linivè epi lenfini.
Tout bagay kadanse paske lavi se kadans. Kadans se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman ak konsyans se sous ekilib ak amoni depase tan sou kadans pwisans prezans total nou.

Enèji mwen pou nou: Onè Legba; Onè Zansèt nou yo

Nou louvri pòt. Nou ede nou mete tout baryè atè. Nou ede nou kreye kannal kominikasyon lib. Nou ede nou bay kominote nou otonomi pou nou toujou grandi ak pasyon epi kreyativite pou nou fè epi refè ekilib lavi a.  Nou ede nou soutni epi enspire kominote moun ki toujou kanpe djanm pou nou kadanse ekilib ak amoni alawonnbadè. Nou ede nou pou nou toujou edike tèt nou pou nou vibre ak prezans total nou sou kadans mouvman ak konsyans.  Nou ede nou soutni kominote nou nan respekte esans pwisans swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou ede nou pou nou toujou konpayon ki merite konfyans tout moun nan lidèchip pou nou kenbe angajman nou djanm. Nou ede nou libere tèt nou pou nou pa janm pè. Nou ede nou vwayaje kè kontan pi bon kote pou nou aprann jwenn toujou plis ekilib ak amoni nan tout bagay. Nou ede nou louvri chemen pou pitit fi ak pitit gason nou yo byen nan kò, lespri, tèt ak nanm. Konsa n ap jwi richès lavi a ak entegrite epi kite eritaj lespri abondans pou tout jenerasyon.

soin de soi à la quête de soi au bout de nos rêves à l'infini | self care to self-conquest beyond our wildest dreams to infinity | kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou depase rèv nou alenfini
° Danse en soin de soi à la quête de soi, bienvenue | ° Dances of self care to self-conquest, welcome | ° Kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou, onè | (ikadans.com)

Kòmantè! Commentaires! Comments!

 Pataje lide w.../   Partage tes pensées.../   Share your thoughts.../