° Danse en soin de soi à la quête de soi | ° Dances of self care to self-conquest | ° Kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou (ikadans.com)

Espas chaje enfliyans pwisans kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou ak prezans nan lajwa mouvman ak konsyans.
Kadans se mwayen senp epi aksesib depi toujou pou nou touche pwisans konsyans total nou ak enèji mouvman.  Eske gen pi bon mwayen pase kominikasyon inivèsèl sila a pou nou pataje sou esans nou?  Lesansyèl nan nannan nou. Se sa ki fè pwisans prezans epi mouvman ak konsyans swen tèt nou pou konkèt tèt nou.

° Resevwa 5 moman majik kadans prezans ak konsyans total

soin de soi à la quête de soi au bout de nos rêves à l'infini | self care to self-conquest beyond our wildest dreams to infinity | kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou depase rèv nou alenfini

Fòmilè kontak pou nou kominike epi Onè prezans ou

Akèy  >  Kadans Swen Tèt Nou Pou Konkèt Tèt Nou  >  Kadans Mwen >  Kontak / Onè

Fòmilè kontak sa a envite w kominike avè nou alèz. Nou swiv li ak onè ofri w plis enfòmasyon sou espas konkèt tèt nou sou kadans mouvman ak konsyans sila a. 

Communication / Contact / Kontak

* All fields followed by an asterisk must be filled in....
** Tous les champs suivi d'un asterix doivent être remplis....
***Ou dwe antre enfòmasyon nan chak kaz ki gen yon asterix...

*Please enter the word that you see below...
**Copiez le mot ci-dessous...
***kopye mo ki anba la...

  


tradisyon danse Gwoka | kè nanm kadans nou | Deviant Art

Kadans mouvman ak konsyans

Se yon gwo defi pou nou pataje nan plizyè lang, pwisans revolisyon sosyal, ekononik, kiltirèl, politik epi espirityèl mouvman ak konsyans.

Pwisans sa a se vanyans, lajwa, kreyativite, byennèt ak lafòm total epi rasin, esans vitalite nou!

Mwen kwè pataj sa gen enpòtans kapital epi se bèl plezi pou nou ouvè lakonesans ak konsyans nou ak lemonn antye. 

Se yon jounen kè kontan nètale ak reyònman verite integrite kè ak kò nou. 

Nou se Yonn!

N ap simaye ak onè san rete, nan pataj de bra ak kè louvri sou lemonn pouvwa revolisyon konkèt tèt nou sou kadans mouvman ak konsyans pou avive pwisans fòs enteryè nou.

Li ban nou kokenn elan kouraj pou nou viv ak ekilib epi amoni alawonnbadè.
 


Renmen Danse

Renmen Danse mete n nan pozisyon pou nou pataje lanmou mouvman danse lavi nou sou kadans konkèt tèt nou.

Pale de eksperyans ou. Pale jan w pito. Pale ak rit pawòl kè ak kò w. Ou ka touche m epi touche anpil moun plis pase nou ka imajine. 

Pawòl Pou Ou Si w Vle!

Ki valè kadans nan lavi ou?

Pataje santiman w, eksperyans, espwa, lanmou, yon moman espesyal, lajwa danse lavi w epi defi swen tèt ou!

Pawòl pou ou...


Ou mèt kòmanse pataje lanmou an touswit osnon pran tan w anvan pou w wè ki nannan ki gen isit la. 

Ou ka pito vle nou fè konesans an premye sou Ki Moun Mwen.  

Se Chwa w Nètale!

Mwen ankouraje w kite zèt ou viv chalè chak moman pou w apresye epi anbrase dofis vwayaj sou zèl kadans konkkèt tèt nou sila...

Nou bezwen danse lavi absoliman pou nou kanpe ak ekilib epi amoni alawonnbadè!

Baz kontak

Paske rit se fondasyon, eleman esansyèl, sous lespri, nannan tout mouvman. 

Esans vitalite espas sila a repoze sou ekspètiz mwen devlope ak lojisyèl biznis * ki pèmèt mwen pataje avèk pasyon epi otantisite, vanyans epi entegrite.

Se ak mouvman danse mwen pi alèz pou m kominike.

Se yon defi sanparèy pou mwen eksprime pwisans kadans mouvman ak konsyans avèk mo

Nan Boutik Kado a, nou ofri liv, film, mizik ak atizay pou akonpaye nou nan chemen konkèt tèt nou sila.

Tout pataj nou met devan vin kore nou pi byen, pi djanm.

Kòmanse jounen an 

Nou se Yonn!
Kòmanse jounen an avè n la a. 

Lanmou, lajwa, respè, entegrite, pasyon pou ekilib ak amoni toupatou, ap viv nan chak mo vwayaj nan lemonn antye sila ki merite tout angajman konkèt tèt nou wout la mande pou nou toujou danse lavi djanm.

Se kadans ki fè kè n bat! 
Kite lespri nanm kadans ou ale lib-elibè!

* enfòmasyon an anglè sèlman


Nou se yonn pou nou bay yonn lòt limyè nou.

ONÈ ! Mwen se Turenne / Tilarenn ! Nou nan pataj sou byennèt inivèsèl ak lafòm total kapital. Nou jwenn yo sou kadans pwisans prezans nou ak swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou se artivis. Nou danse lajwa mouvman ak konsyans pou ekilib epi amoni alawonnbadè.

Nou se yonn sou kadans pwisans prezans nou ak swen tèt nou pou konkèt tèt nou nan lajwa mouvman ak konsyans pou ekilib epi amoni alawonnbadè
Tout bagay file sou kadans paske lavi se kadans. Kadans se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman ak konsyans se sous ekilib ak amoni total depase tan sou kadans pwisans prezans nou ak swen tèt nou pou konkèt tèt nou

soin de soi à la quête de soi au bout de nos rêves à l'infini | self care to self-conquest beyond our wildest dreams to infinity | kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou depase rèv nou alenfini

° danse en soin de soi à la quête de soi | ° dances of self care to self-conquest | ° kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou (ikadans.com)

Commentaires! Comments! Kòmantè!

Partage tes pensées...  Have your say...  Pataje lide ou...