° Danse en soin de soi à la quête de soi | ° Dances of self care to self-conquest | ° Kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou (ikadans.com)

Espas prezans total nou nan lajwa mouvman ak konsyans.
Kadans nou se mwayen senp epi aksesib depi toujou pou nou touche pwisans prezans total nou ak enèji mouvman. Pa gen pi bon pase mwayen kominikasyon inivèsèl sila a. 


°
 
Resevwa 5 moman majik sou kadans prezans total nou

soin de soi à la quête de soi au bout de nos rêves à l'infini | self care to self-conquest beyond our wildest dreams to infinity | kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou depase rèv nou alenfini

Fòmilè kontak epi Onè prezans ou

Akèy  >  Kadans Swen Tèt Nou Pou Konkèt Tèt Nou  >  Kadans Mwen >  Kontak / Onè

Utilize fòmilè kontak sa a pou w kominike avè nou alèz. Ak onè, plis enfòmasyon ap swiv...

Communication / Contact / Kontak

* All fields followed by an asterisk must be filled in....
** Tous les champs suivi d'un asterix doivent être remplis....
***Ou dwe antre enfòmasyon nan chak kaz ki gen yon asterix...

*Please enter the word that you see below...
**Copiez le mot ci-dessous...
***kopye mo ki anba la...

  


Kadans mouvman ak konsyans

Se yon gwo defi pou nou pataje nan plizyè lang, pwisans revolisyon sosyal, ekononik, kiltirèl, politik epi espirityèl mouvman ak konsyans.

Pwisans sa a se lajwa, kreyativite, vanyans, byennèt ak lafòm total nou, nou keyi nan rasin, esans vitalite nou!

Mwen kwè pataj sa gen enpòtans kapital. Se bèl plezi pou nou ouvè lakonesans ak konsyans nou sou lemonn antye. 

Se yon jounen kè kontan nètale pou nou touche esans vitalité nou ak reyònman rit verite integrite kè ak kò nou. 

Nou se Yonn!

N ap simaye ak onè san rete, nan pataj de bra ak kè louvri sou lemonn pouvwa revolisyon swen tèt nou pou konkèt tèt nou sou kadans mouvman ak konsyans k ap avive pwisans fòs enteryè nou.
Pataj sou Renmen Danse<r>
Foto: tradisyon danse Gwoka | Deviant Art

Renmen Danse

Renmen Danse  ba ou plas. Pataje santiman w, espwa w, lanmou mouvman, lanmou danse lavi, defi swen tèt ou epi konkèt tèt ou. Pale pawòl ou.

Pale de eksperyans ou. Pale jan w pito. Pale ak rit pawòl kè ak kò w. 

Ou ka touche m epi touche anpil moun plis pase nou ka imajine. 

Pawòl Pou Ou Jan w Vle!Ki valè kadans nan lavi ou?

Pataje santiman w, eksperyans, espwa, lanmou, yon moman espesyal, lajwa danse lavi w epi defi swen tèt ou!

Pawòl pou ou...


Ou mèt kòmanse pataje touswit osnon pran tan w anvan pou w wè ki nannan ki gen isit la. 

Ou ka pito vle fè konesans an premye sou Kadans Mwen.  

Se Chwa w Nètale!

Mwen ankouraje w kite zèt ou viv chalè chak moman pou w apresye epi adopte rit vwayaj sou zèl kadans konkèt tèt nou sila...

Nou bezwen danse lavi absoliman pou nou kanpe ak ekilib epi amoni alawonnbadè!

Baz kontak

Paske rit se fondasyon, eleman esansyèl, sous lespri, nannan tout mouvman. 

Esans vitalite espas sila a repoze sou ekspètiz mwen devlope ak lojisyèl biznis * ki pèmèt mwen pataje avèk pasyon epi otantisite, vanyans epi entegrite.

Se ak mouvman danse mwen pi alèz pou m kominike.

Se yon defi sanparèy pou mwen eksplike pwisans kadans mouvman ak konsyans avèk mo

Nan Boutik Kado a, nou ofri liv, film, mizik ak atizay pou akonpaye nou nan chemen konkèt tèt nou sila.

Tout pataj nou met devan vin kore nou pi byen, pi djanm.

Kòmanse jounen an 

Nou se Yonn!
Kòmanse jounen an avè n la a. 

Lanmou, lajwa, respè, entegrite, pasyon pou ekilib ak amoni toupatou, ap viv nan chak mo vwayaj nan lemonn antye sila ki merite tout angajman wout la mande pou nou toujou danse fòs vital nou.

Se kadans ki fè kè n bat! 
Kite lespri nanm kadans nou deplwaye lib-elibè!


* enfòmasyon an anglè sèlman


soin de soi à la quête de soi au bout de nos rêves à l'infini | self care to self-conquest beyond our wildest dreams to infinity | kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou depase rèv nou alenfini
Nou se yonn pou nou bay yonn lòt limyè nou.

ONÈ ! Mwen se Turenne / Tilarenn ! Nou nan pataj sou byennèt inivèsèl ak lafòm total entegral. Nou jwenn yo sou kadans pwisans prezans nou nan swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou danse lajwa mouvman ak konsyans pou ekilib epi amoni alawonnbadè.

Nou se yonn sou kadans pwisans prezans nou nan swen tèt nou pou konkèt tèt nou epi lajwa mouvman ak konsyans pou ekilib epi amoni alawonnbadè
Tout bagay file sou kadans paske lavi se kadans. Kadans se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman ak konsyans se sous ekilib ak amoni total depase tan sou kadans pwisans prezans nou nan swen tèt nou pou konkèt tèt nou

soin de soi à la quête de soi au bout de nos rêves à l'infini | self care to self-conquest beyond our wildest dreams to infinity | kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou depase rèv nou alenfini
° danse en soin de soi à la quête de soi | ° dances of self care to self-conquest | ° kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou (ikadans.com)

Commentaires! Comments! Kòmantè!

Partage tes pensées...  Have your say...  Pataje lide ou...