kadans konkèt tèt nou nan lajwa pwisans mouvman ak konsyans
Tout bagay file sou kadans paske lavi se kadans. Kadans se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman ak konsyans se sous ekilib ak amoni total global depase tan nan lajwa konkèt pwòp tèt nou

° 5 moman majik konsyans total

Infinité au bout de nos rêves et au-delà pour mieux danser sa vie | Infinity beyond our top potential wildest dreams to fully dance life | pase rive jwenn tete foumi rèv nou pou nou toujou danse lavi

Fòmilè kontak pou nou kominike epi Onè prezans ou

Akèy  >  Entwodiksyon: Lespri Nanm Kadans  >   Kontak / Onè


Fòmilè kontak sa a envite w kominike avè nou alèz. Nou swiv li ak onè ofri w plis enfòmasyon sou espas nanm kadans mouvman ak konsyans sila a. 

Communication / Contact / Kontak

* All fields followed by an asterisk must be filled in....
** Tous les champs suivi d'un asterix doivent être remplis....
***Ou dwe antre enfòmasyon nan chak kaz ki gen yon asterix...

*Please enter the word that you see below...
**Copiez le mot ci-dessous...
***kopye mo ki anba la...

  Kadans artivis mouvman

tradisyon danse Gwoka | kè nanm kadans nou | Deviant Art


Se yon gwo defi pou nou pataje nan plizyè lang, fòs revolisyon mouvman ak konsyans nanm kadans nou ki se vanyans, lajwa pwofon, pasyon, byennèt ak lafòm total epi rasin, esans vitalite nou!


Nou se Yonn!


Mwen kwè pataj sa gen enpòtans kapital epi se bèl plezi pou nou ouvè konesans ak konsyans nou ak lemonn antye. Se yon jounen kè kontan nètale ak reyònman verite integrite kè ak kò nou. 


Pouvwa revolisyon mouvman ak konsyans nanm kadans nou pou avive pwisans fòs enteryè nou, pou nou viv ak ekilib epi amoni alawonnbadè, simaye ak onè san rete, nan pataj de bra ak kè louvri sou lemonn. 

Renmen Danse

Renmen Danse mete n nan pozisyon pou nou pataje sou lanmou kadans mouvman danse lavi nou.


Pale de eksperyans ou. Pale jan w pito. Pale ak rit pawòl kè ak kò w. 
Ou ka touche m epi touche anpil moun plis pase nou ka imajine. 

Pawòl Pou Ou Si w Vle!

Ki valè kadans nan lavi ou?

Pataje santiman w, eksperyans, espwa, lanmou, lajwa danse lavi w!

Pawòl pou ou...


Ou mèt kòmanse pataje lanmou an touswit osnon pran tan w anvan pou w wè ki nannan ki gen isit la. Ou ka pito vle nou fè konesans an premye sou Ki Moun Mwen Ye epi Danse Lavi.  Se Chwa w Nètale!


Mwen ankouraje w kite zèt ou viv chalè chak moman pou w apresye epi anbrase dofis vwayaj sou zèl nanm kadans sila...


Nou bezwen danse lavi absoliman pou nou kanpe ak ekilib epi amoni alawonnbadè!


Baz kontak


Paske mouvman ak konsyans se fondasyon, eleman esansyèl, sous lespri, nannan nanm kadans nou. 


Esans vitalite espas sila a repoze sou ekspètiz mwen devlope ak lojisyèl biznis * ki pèmèt mwen pataje avèk pasyon epi otantisite, vanyans epi entegrite. Kòm se ak mouvman danse mwen pi alèz pou m kominike, se yon defi sanparèy pou mwen eksprime pwisans mouvman ak konsyans nanm kadans avèk mo

Nan dance shop *, nou ofri liv, film, mizik ak atizay kòm sous enspirasyons pou nou danse lavi toujou...


Kòmanse jounen an
 

Nou se Yonn!
Kòmanse jounen an avè n la a. 

Lanmou, lajwa, pasyon, ekilib ak amoni toupatou, nan chak mo vwayaj nan lemonn antye sila ki merite tout angajman wout la mande pou nou danse lavi nou toujou..


Se dans ki fè kè n bat! 
Kite nanm kadans ou ale lib-elibè!


* enfòmasyon an anglè sèlman


Nou se yonn sou kadans ekilib epi amoni revolisyon konkèt tèt nou
Tout bagay file sou kadans paske lavi se kadans. Kadans se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman ak konsyans se sous ekilib ak amoni total depase tan nan lajwa konkèt pwòp tèt nou

ONÈ ! Mwen se Turenne / Tilarenn ! Nou nan pataj, pou byennèt inivèsèl ak lafòm total kapital nou ki se revolisyon mouvman ak konsyans pou ekilib ak amoni sou kadans lajwa konkèt tèt nou.


Nan chak tèks, pran fòs énèji vital ak kreyativite ki fè nou vibre sou kadans rejwisans danse lavi nou.

VIZYON : LAKOU SAKRE SIVILIZASYON NOU

° Eske w deja pran 5 moman majik ou?

Infinité au bout de nos rêves et au-delà pour mieux danser sa vie | Infinity beyond our top potential wildest dreams to fully dance life | pase rive jwenn tete foumi rèv nou pou nou toujou danse lavi
Commentaires !   Comments!  Kòmantè!

Partage tes pensées...  Have your say...  Pataje lide ou...