Mwen renmen kadanse nou paske...

Akèy: Kadanse Prezans Total Nou  >  Kadanse nou ekri pa  Turenne Joseph Tilarenn)

Mwen damou ak mouvman.

Mwen renmen danse paske mwen fè kò ak legzistans sou kadans lanmou mouvman. | zèv atis Alfred Alexander Gockel

Nou fè kò ak legzistans

sou kadans nou anmouvman.

E oumenm?

Pataje la

Espas sa pou ou. Pale pawòl ou alèz...

Pataje santiman w, eksperyans ou, espwa w, lanmou mouvman w, lajwa kadanse lavi w, defi swen tèt ou, defi konkèt tèt ou, kadans prezans ou.

Pawòl pou ou...

Kisa lòt vizitè ap pataje tou?

Wè tout pataj yo...

M ta renmen aprann kadanse tradisyon nou 
Depi m piti mwen renmen gade moun k ap danse vodou, k ap kadanse tradisyon nou yo. M te toujou reve danse menm jan an, se te anvi m pou m antre nan …

Pouki sa mwen pa chante epi danse ankò? 
Pa pi lwen ke jodi a, mwen tanmen yon refleksyon sou renmen danse. Mwen te renmen danse, mwen te toujou ap chante epi danse. Lè m t gen 14 rekòt kafe …

* Write your own... | ** Écris ton propre partage... | *** Ekri pataj pa ou...

Kanta pou mwen...

mwen damou pou byennèt ak lafòm total mwen viv anmouvman...

mwen damou pou fòs vibrasyon nanm mwen sou kadans kadanse tradisyon nou..

mwen damou pou koneksyon nou sou kadans mouvman nou ki mete nou an amoni, ki kreye liannaj pou nou rasanble kouraj nou, pou nou kole zepòl...

mwen damou pou resonans kadans pawòl sajès nan mèvèy revèy nanm mwen...

mwen damou pou chalè nan kè m lè m ap swiv konpetisyon danse k ap voye monte mouvman ektraòdinè ak fòs pasyon dife nanm kadans nou...

mwen damou pou bèl mèvèy kò nou ki anmouvman...

mwen damou pou enèji rit...

Mwen renmen kadanse bèl mèvey pouvwa kadanse nou

Kadanse nou se koneksyon kò, kè, lespri ak nanm nou tout bon.

Mwen pa gen konesans okenn lòt aktivite ki entegre fasil konsa, atizay, espò ak lasante natirèl. 

Kadanse nou fè nou viv mèvèy pwisans ak pouvwa sou pwòp tèt nou san limit.

Nou gen toujou pou nou fè eksperyans jis ki pwofonde ak ki dimansyon kadanse nou ka fè nou touche.  Nou gen toujou pou nou metrize tout pouvwa kò, kè, lespri ak nanm nou ka rive jwenn sou zèl kadans.  Nou gen toujou pou nou byen konprann tout mèvèy nanm kadans nou.

Nan atizay, mwen damou pou tout posibilite kreyativite kò nou, pou li eksprime tout rèv ak reyalite epi fè tout moun, menm pwòp tèt nou, rete san vwa.

Nan espò, mwen damou pou fòs, fleksibilite, finès ak kapasite san limit pou kadans kore mèvèy nan tout defi.  Dayè, nou ka wè nan anpil disiplin espò, kote kadans kreye amoni espesyal nan konpetisyon an.

Nan aktivite lasante natirèl, mwen damou pou jan danse ka soulaje epi delivre nou sou malèz, ak maladi.

Atizay kadanse nou se miwa kadans nanm nou

Se patikilye kijan lè ou byen gade, ou paka mete kadanse nou nan yon kategori kote li byen chita.

Pran atizay kadanse nou !

Eske li koresponn ak pwofesyon danse oubyen ak foto, penti, desen, eskilpti ki gen danse pou sijè ?  

Eske se yon eleman lanati ki pou enspire atis?

Eske se atizay ki sèvi enspirasyon pou kreye lòt atizay ?

Eske se iltim vèvèy mouvman?

Lè n'ap pale de egzekite mouvman danse, moun gen tandans asosye li ak pwofesyon danse, pèfòmans.

Men, sa nou di de majorite ka kote mouvman danse pa gen ayenavwa ak pèfòmans?

Sa nou di de danse pou kadanse, danse pou plezi, danse pou terapi, seremoni danse, danse angaje?

Atizay kadanse nou se miwa kadans nanm nou paske kadans nou nempòt kijan nou pran l se mouvman epi mouvman pa nan bay manti.

Epi tou, paske li mete nou fas-a-fas ak nanm nou kòm esans, se yon lòt rezon fondamantal poukisa mwen damou ak kadanse nou.

Sou kadans mouvman ak konsyans, nou sou chemen otantik. 

Isit la a, se bèl kote pou nou pataje.Pataje kadanse w!

prezans total nou depase rèv nou alenfini | pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity
Nou se Youn pou nou soutni youn lòt solid!

ONÈ ! Mwen se Turenne / Tilarenn ! Nou nan pataj sou byennèt inivèsèl ak lafòm total entegral. Nou jwenn yo sou kadans pwisans prezans total nou nan swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou kadanse lanmou, lajwa mouvman ak konsyans pou ekilib epi amoni alawonnbadè.

Nou se youn ak kadans latè, linivè epi lenfini.
Tout bagay kadanse paske lavi se kadans. Kadans se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman ak konsyans se sous ekilib ak amoni depase tan sou kadans pwisans prezans total nou.

Fokis Enèji vital mwen pou nou: kadanse Lanmou ak Respè alenfini.

Onè Legba; Onè Zansèt nou yo;

Nou louvri pòt. Nou ede nou mete tout baryè atè. Nou ede nou kreye kannal kominikasyon lib. Nou ede nou bay kominote nou otonomi pou nou toujou grandi ak pasyon epi kreyativite pou nou fè epi refè ekilib lavi a.

Nou ede nou soutni epi enspire kominote moun ki toujou kanpe djanm pou nou kadanse ekilib ak amoni alawonnbadè.

Nou ede nou pou nou toujou edike tèt nou pou nou vibre ak prezans total nou sou kadans mouvman ak konsyans. Nou ede nou soutni kominote nou nan respekte esans pwisans swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou ede nou pou nou toujou konpayon ki merite konfyans tout moun nan lidèchip pou nou kenbe angajman nou djanm.

Nou ede nou libere tèt nou pou nou pa janm pè. Nou ede nou vwayaje kè kontan pi bon kote pou nou aprann jwenn toujou plis ekilib ak amoni nan tout bagay.

Nou ede nou louvri chemen pou pitit fi ak pitit gason nou yo byen nan kò, lespri, tèt ak nanm. Konsa n ap jwi richès lavi a ak entegrite epi kite eritaj lespri lanmou ak abondans pou tout jenerasyon.
°Resevwa kado 5 moman majik sou kadans prezans total nou |°Reçois en cadeau 5 moments magiques où danse notre pleine présence |°Get a gift of 5 magic moments towards our mindful presence

Kòmantè! Commentaires! Comments!

 Pataje lide w.../   Partage tes pensées.../   Share your thoughts.../