° Danse en soin de soi à la quête de soi | ° Dances of self care to self-conquest | ° Kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou (ikadans.com)

Espas chaje enfliyans pwisans kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou ak prezans nan lajwa mouvman ak konsyans.
Kadans se mwayen senp epi aksesib depi toujou pou nou touche pwisans konsyans total nou ak enèji mouvman.  Eske gen pi bon mwayen pase kominikasyon inivèsèl sila a pou nou pataje sou esans nou?  Lesansyèl nan nannan nou. Se sa ki fè pwisans prezans epi mouvman ak konsyans swen tèt nou pou konkèt tèt nou.

° Resevwa 5 moman majik kadans prezans ak konsyans total

soin de soi à la quête de soi au bout de nos rêves à l'infini | self care to self-conquest beyond our wildest dreams to infinity | kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou depase rèv nou alenfini

Danse fòs vital ou sou kadans esans enfini rit nanm ou

Akèy  >  Kadans Swen Tèt Nou Pou Konkèt Tèt Nou  >  Fòs vital


Esans enfini fòs vital nou manifeste nan enèji sakre kadans mouvman ak konsyans.

Kadans mouvman ak konsyans swiv kouran enèji sa a nan klas apa tout lòt aktivite fizik ki egziste.

"Koute chante w epi danse nanm ou"

~  Turenne

Kadans mouvman ak konsyans kore lasante ak lafòm total

Yon senp kouran enèji vibre, 

touche zantray, kè, estomak, pye, tèt, zepòl ak men nou. 

Lespri nou vin leje.

Se rit. Se mouvman. 

Se enèji latè ki rekonèt kò nou anmouvman. Enèji yo sikile, kouran lib. San sikile fasil.           

Tout fonksyon intèn nou anmouvman epi chak grenn patikil nan kò nou konekte ak esans enfini nou. 

Se kadans mouvman ak konsyans ki senkronize ak esans enfini nanm nou epi lyen nou ak linivè. 

Se lasante ak lafòm total pou kè, kò, tèt ak lespri nou. 

Enèji sakre kadans swiv chemen kouran fòs vital nou

Ou vle viv ekilib ak amoni kè, kò, tèt ak lespri w? 

Danse!

Kadans sakre mouvman w se vibrasyon ki konekte w ak esans enfini ou

Kadans sakre mouvman w se vibrasyon ki konekte w ak esans enfini ou. 

Ou fè eksperyans lan! Ou konnen! 

Otreman, ou ka pa kwè m sou pawòl.  Alòs, fè tèt ou konfyans.
Kite kò w lib! Danse! Viv sansasyon an! Se senp! 

Ak menm senplisite a, nou onore byennèt fizik tankou espirityèl.

Sa nou onore, toujou sakre. 

Tout vibrasyon kadans mouvman nou ki konekte nou ak kè, kò, tèt, lespri nou epi linivè epi pote swen, yo tout sakre. Yo tout se enèji sakre.

Kadans tradisyonèl kenbe konsyans kouran enèji sakre ki nan mouvman

Eske se etonan ke nan tout tradisyon ak tout kilti, anpil nan repètwa ki enpòtan lye ak lespri divinite, rit pasaj, fòmasyon ak swen espirityèl?

Enèji vital sila, nan mouvman ak konsyans, gen rekonesans aktyèlman nan tandans popilè tankou retrèt pou swen.

Lemonm modèn toutfwa, pa fè ka pouvwa kadans mouvman abityèl epi banal detoulejou. 

Men, pèsonn pa p janm nye ke lè nou bay kò fizik nou swen, ak senplisite natirèl, nou bay lespri ak nanm nou anmenmtan swen tout bon vre. 

Kadans se sajès ki fè kò ak kò nou

Men sana in corpore sano!

Nou tande epi nou di mo sa yo tout tan, nèspa?

Nou bezwen ravive senp sajès tradisyon epi sonje, pa sèlman kouman, kijan e poukisa, men santi pouvwa yo nan fondas konsyans nou epi konprann kisa nou bezwen kenbe fò, pou nou viv ak ekilib epi amoni ak tèt nou, anvironman nou, epi linivè.

Kadans se sajès ki fè kò ak kò nou. Se kouran enèji sajès ki bay lakonsyans fòm nan kò nou. Se kouran enèji sajès ki fè vibre nan kò nou konsyans fòs espirityèl nou manke. Se kouran enèji sajès ki lemante nou ak lakonesans fondas zantray nou epi pwisans fòs vital nou. 


Nou se yonn pou nou bay yonn lòt limyè nou.

ONÈ ! Mwen se Turenne / Tilarenn ! Nou nan pataj sou byennèt inivèsèl ak lafòm total kapital. Nou jwenn yo sou kadans pwisans prezans nou ak swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou se artivis. Nou danse lajwa mouvman ak konsyans pou ekilib epi amoni alawonnbadè.

Nou se yonn sou kadans pwisans prezans nou ak swen tèt nou pou konkèt tèt nou nan lajwa mouvman ak konsyans pou ekilib epi amoni alawonnbadè
Tout bagay file sou kadans paske lavi se kadans. Kadans se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman ak konsyans se sous ekilib ak amoni total depase tan sou kadans pwisans prezans nou ak swen tèt nou pou konkèt tèt nou

soin de soi à la quête de soi au bout de nos rêves à l'infini | self care to self-conquest beyond our wildest dreams to infinity | kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou depase rèv nou alenfini

° danse en soin de soi à la quête de soi | ° dances of self care to self-conquest | ° kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou (ikadans.com)

Commentaires! Comments! Kòmantè!

Partage tes pensées...  Have your say...  Pataje lide ou...