kadanse prezans total nou nan lajwa mouvman ak konsyans. 
Kadanse nou se mwayen senp epi aksesib depi toujou pou nou kadanse pwisans prezans nou ak enèji vital mouvman nou: kominikasyon ak lanmou inivèsèl epi onèt asire. 

prezans total nou depase rèv nou alenfini | pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity

Kadanse enèji vital esans enfini rit nanm ou

Onè: Kadanse Swen Tèt Nou Pou Konkèt Tèt Nou  >  Enèji vital ekri pa Turenne Joseph (Tilarenn)

Esans enfini enèji sakre rit nanm nou manifeste nan vitalite kadanse mouvman ak konsyans nou.

Kadans mouvman ak konsyans nou konekte nou pi fò pase tout lòt aktivite fizik ki egziste.

"Koute chante w epi danse nanm ou"

~  Turenne

Kadans mouvman ak konsyans nou se sous lasante ak lafòm total

Yon senp kouran enèji vibre, touche zantray, kè, estomak, pye, tèt, zepòl ak men nou. 

Lespri nou vin leje.

Se rit. Se mouvman. 

Se enèji latè ki rekonèt kò nou anmouvman. Enèji yo sikile, kouran lib. San sikile fasil.         

Tout fonksyon intèn nou anmouvman epi chak grenn patikil nan kò nou konekte ak esans enfini nou. 

Se kadans mouvman ak konsyans ki senkronize ak esans enfini nanm nou epi lyen nou ak linivè. 

Se lasante ak lafòm total pou kè, kò, tèt ak lespri nou. 

Enèji sakre kadanse nou pran kouran enèji vital nou

Ou vle viv ekilib ak amoni kè, kò, tèt ak lespri w? 

Danse!

Kadans sakre mouvman w gen vibrasyon ki konekte w ak esans enfini rit nanm ou

Kadans sakre mouvman w gen vibrasyon ki konekte w ak esans enfini rit nanm ou. 

Ou fè eksperyans lan! Ou konnen! 

Otreman, ou ka pa kwè m sou pawòl.  Alòs, fè tèt ou konfyans.
Kite kò w lib! Danse! Viv sansasyon an! Se senp! 

Ak menm senplisite a, nou onore byennèt fizik tankou espirityèl.

Sa nou onore, toujou sakre. 

Tout vibrasyon kadans mouvman nou ki konekte nou ak kè, kò, tèt, lespri nou epi linivè epi pote swen, yo tout sakre. Yo tout se enèji sakre.

Kadanse tradisyon gen konsyans kouran enèji sakre mouvman nou

Eske se etonan ke nan tout tradisyon ak tout kilti, anpil nan repètwa ki enpòtan lye ak lespri divinite, rit pasaj, fòmasyon ak swen espirityèl?

Enèji vital sila, nan mouvman ak konsyans, gen rekonesans aktyèlman nan tandans popilè tankou retrèt pou swen.

Lemonm modèn toutfwa, pa fè ka pouvwa kadans mouvman abityèl epi banal detoulejou. 

Men, pèsonn pa p janm nye ke lè nou bay kò fizik nou swen, ak senplisite natirèl, nou bay lespri ak nanm nou anmenmtan swen tout bon vre. 

Kadans nou se sajès nou ki fè kò ak kò nou

Men sana in corpore sano!

Nou tande epi nou di mo sa yo tout tan, nèspa?

Nou bezwen ravive senp sajès tradisyon epi sonje, pa sèlman kouman, kijan e poukisa, men santi pouvwa yo nan fondas konsyans nou epi konprann kisa nou bezwen kenbe fò, pou nou viv ak ekilib epi amoni ak tèt nou, anvironman nou, epi linivè.

Kadans se sajès ki fè kò ak kò nou. Se kouran enèji sajès ki bay lakonsyans fòm nan kò nou. Se kouran enèji sajès ki fè vibre nan kò nou konsyans fòs espirityèl nou manke. Se kouran enèji sajès ki lemante nou ak lakonesans fondas zantray nou epi pwisans enèji vital nou. prezans total nou depase rèv nou alenfini | pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity
Nou se Youn pou nou soutni youn lòt solid!

ONÈ ! Mwen se Turenne / Tilarenn ! Nou nan pataj sou byennèt inivèsèl ak lafòm total entegral. Nou jwenn yo sou kadans pwisans prezans total nou nan swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou kadanse lanmou, lajwa mouvman ak konsyans pou ekilib epi amoni alawonnbadè.

Nou se youn ak kadans latè, linivè epi lenfini.
Tout bagay kadanse paske lavi se kadans. Kadans se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman ak konsyans se sous ekilib ak amoni depase tan sou kadans pwisans prezans total nou.

Fokis Enèji vital mwen pou nou: kadanse Lanmou ak Respè alenfini.

Onè Legba; Onè Zansèt nou yo;

Nou louvri pòt. Nou ede nou mete tout baryè atè. Nou ede nou kreye kannal kominikasyon lib. Nou ede nou bay kominote nou otonomi pou nou toujou grandi ak pasyon epi kreyativite pou nou fè epi refè ekilib lavi a.

Nou ede nou soutni epi enspire kominote moun ki toujou kanpe djanm pou nou kadanse ekilib ak amoni alawonnbadè.

Nou ede nou pou nou toujou edike tèt nou pou nou vibre ak prezans total nou sou kadans mouvman ak konsyans. Nou ede nou soutni kominote nou nan respekte esans pwisans swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou ede nou pou nou toujou konpayon ki merite konfyans tout moun nan lidèchip pou nou kenbe angajman nou djanm.

Nou ede nou libere tèt nou pou nou pa janm pè. Nou ede nou vwayaje kè kontan pi bon kote pou nou aprann jwenn toujou plis ekilib ak amoni nan tout bagay.

Nou ede nou louvri chemen pou pitit fi ak pitit gason nou yo byen nan kò, lespri, tèt ak nanm. Konsa n ap jwi richès lavi a ak entegrite epi kite eritaj lespri lanmou ak abondans pou tout jenerasyon.

prezans total nou depase rèv nou alenfini | pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity
°Resevwa kado 5 moman majik sou kadans prezans total nou |°Reçois en cadeau 5 moments magiques où danse notre pleine présence |°Get a gift of 5 magic moments towards our mindful presence

Kòmantè! Commentaires! Comments!

 Pataje lide w.../   Partage tes pensées.../   Share your thoughts.../