Solo Build It! Results

Kadanse BLOG nou

kadanse blog sa a viv lespri lajwa ak lanmou | esprit de joie et d'amour | love and joyful living spirit |

Onè  >  kadanse blog nou


kadanse swen tèt nou pou konkèt tèt nou oswa lajwa nou pwofonde anmouvman ak konsyans.
N ap viv nan yon monn ki sanble konplètman chavire. Poutan yon sèl bagay nou tout bezwen se lanmou.

Men nou kole nan wout ak tout jan lasosyete, fanmi, zanmi make nou.

Nou kole nan wout ak tout zak epi enfòmasyon lafindimond lidè ofisyèl ap voye monte.

Nou kole nan wout nan brase tout jan nou wè pou nou jwenn lavi nou panse nou bezwen pou nou jwi lakontantman.

Poutan lavi se nou, kadanse nou se lavi.

Kadanse blog sila a se mwayen senp epi aksesib pou nou sou chemen danse pwisans prezans total nou ak tout vitalite nou.

Mache jwenn pwofonde w...

"Kadanse nou ka sove lemonn"
~  Jeffrey Page

Ou konn se ne pa ne yon bèl gòl kann pouse
  ~  Serge Madhère

Chak jès se yon mouvman pou defye lanmò     
~  Rudolf von Laban


Danse de soin de soi à la quête de soi où la joie d'Être en mouvement conscient.
Nous vivons dans un monde qui semble complètement chaviré. Pourtant, notre besoin fondamental est d'amour.

Nous sommes bloqués par les empreintes que nous laissent la société, la famille et les amis.

Nous sommes bloqués par les méfaits et les informations de fin du monde que nos leaders officiels propagent.

Nous sommes bloqués à s'évertuer dans le courant comme on conçoit de vivre pour être heureux.

Pourtant nous sommes la vie. Nous dansons la vie.

La danse est depuis toujours un moyen simple, des plus accessibles vers notre pleine présence par la vitalité de nos mouvements.

Marche vers toi-même...

"La danse peut sauver le monde"
~  Jeffrey Page

"lorsque la joie vous fait signe, suivez-la !"
~  Khalil Gibran

"Le plus important dans la danse, c'est de libérer l'âme"
~  Shiro Daimon


Dances of self care to self-conquest or the joy of Being in conscious movement.
We live in a world that seems completely upside down.

However, all we need is love.

But, we are blocked by society, family and friend's imprint.

We are blocked by mischiefs and end of the world information official leaders are playing with.

We are blocked working ourselves to live the life we think we need to be happy.

But we are life. We dance life.

Dance is an ever simple, accessible way to mindful presence within the vitality of our movements.

Go towards your inner self...

"Dance can save the world"
~  Jeffrey Page

Dance is a safe kind of high
~  Tilarenn

on with the dance! 
Let joy be unconfined
~  Lord Byron

lespri lajwa nou ak lanmou | esprit de joie et d'amour | love and joyful living spirit (kadansenou.com)
prezans total nou depase rèv nou alenfini | pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity

nouvèl piblikasyon  >  nouvelles publications  >  new publications

Kado Pawòl lanmou | Citations de danses en cadeau | dance quotes gift

Kado rekèy sajès kadans pawòl lanmou pou ou | Recueil de citations de danse en cadeau pour toi avec amour | Dance quotes gift from me to you with love

Continue reading "Kado Pawòl lanmou | Citations de danses en cadeau | dance quotes gift"

Create an online business wisely & thrive mindfully, an SBI! review

SBI! review to Tortoise It! to create an online business in target with tried and true steps, proven real results, no bias, ahead from bummers like urban myths

Continue reading "Create an online business wisely & thrive mindfully, an SBI! review"

Danse Bazaar en sublime mouvement conscient

Danse bazaar en sublime mouvement conscient, ressources alignées à la pleine conscience pour nous baigner de rythmes infinis vers l'équilibre et l'harmonie ultime.

Continue reading "Danse Bazaar en sublime mouvement conscient"

Dance shop to conscious movement sublime rhythm, your innate dancewear

Dance shop to conscious movement rhythm as your innate dancewear, carries on resources to mindful presence & self-conquest light to divine balance and harmony.

Continue reading "Dance shop to conscious movement sublime rhythm, your innate dancewear"

Kadanse nou se eritaj pwisans swen tèt nou pou konkèt tèt nou

kadanse nou ak prezans total nou nan lajwa mouvman ak konsyans; kominikasyon inivèsèl pwisans vital nou aksesib depi toujou ak senplisite lanmou konkèt tèt nou

Continue reading "Kadanse nou se eritaj pwisans swen tèt nou pou konkèt tèt nou"

La danse est notre puissant héritage de soin de soi à la quête de soi

Danse et pleine présence dans la joie du mouvement conscient: simple, accessible, communication universelle et puissante vitalité d'amour à la conquête de soi

Continue reading "La danse est notre puissant héritage de soin de soi à la quête de soi"

Dances spirit is a powerful self care to self-conquest heritage

Dances and mindful presence in joyful conscious movement; an ever simple, accessible universal communication means and powerful vitality to loving self-conquest

Continue reading "Dances spirit is a powerful self care to self-conquest heritage"

kadansenou.com

Lanmou kadanse prezans total nou nan lajwa mouvman ak konsyans | Amour en danse et pleine présence dans la joie du mouvement conscient | We heart dances and mindful presence through joyful conscious movement

Continue reading "kadansenou.com"

Nou se Youn pou nou bay youn lòt limyè nou

Nou se youn pou nou kreye, asire, byennèt ak richès total entegral pou tout jenerasyon, kare pou nou tout kadanse lavi a djanm, anfòm total kapital

Continue reading "Nou se Youn pou nou bay youn lòt limyè nou"

Vèvèy kadanse pèmèt nou viv eritaj zansèt yo sere nan patrimwan nou

Vèvèy kadanse atravè rit nan lemonn ranmase, ak enèji vital nou, eritaj zansèt yo sere nan patrimwan nou. Vitalite yo pran elan nan mouvman nou pou nou fè kò ak rasin nou.

Continue reading "Vèvèy kadanse pèmèt nou viv eritaj zansèt yo sere nan patrimwan nou"

Mwen renmen kadanse nou paske nou fè kò ak legzistans anmouvman

Kadanse nou se yon bèl espas otentik pou w pataje santiman w, eksperyans ou, espwa w, lanmou mouvman w, lajwa danse lavi w, defi swen tèt ou, defi konkèt tèt ou, kadans prezans ou...

Continue reading "Mwen renmen kadanse nou paske nou fè kò ak legzistans anmouvman"

12 Prensip Bwa Kayiman kòm patrimwan ki abite nou

Prensip Bwa Kayiman montre baz ideyolojik moun zile Kiskeya Ayiti ki revolte pou libere tèt pèp nwa a. Eske yo ka pi byen simante tèt ansanm nou jounen jodi a?

Continue reading "12 Prensip Bwa Kayiman kòm patrimwan ki abite nou"

Kijan pou nou sonje Papa Desalin?

Janjak Desalin

Bayyinah Bello komemore chak ane nesans Jan Jak Desalin ki louvri je sou tè sa a yon 20 septanm... Se jou sa nou fete papa nou, papa nanchon nou, papa peyi Ayiti nou. Se jou sa nou fete fòs lavi nèg ki te kraze systèm esklavajis mondyal la.

Bayyinah Bello se pwofesè epi istoryèn ki konsentre enèji li, jounen jodi a, nan konstwisyon FONDASYON FELISITE pou rechèch istorik. Bi iltim fondasyon an se pou enstore yon sistèm edikasyon kote tout ayisyen ak ayisyèn gen konsyans fòs li paske li konn tèt li epi li gen konfyans nan kapasite li pou byennèt alawonnbadè.

Continue reading "Kijan pou nou sonje Papa Desalin?"

Sacred circles of our civilizations carriers, today...

We all carry within the essence of our civilizations as a sacred element. This awareness is fundamental to restore the compromised balance and harmony within the human chain sacred circles.

Continue reading "Sacred circles of our civilizations carriers, today..."

Gadyen wonn sakre sivilizasyon nou nan jounen jodi-a...

Nou tout pote anndan nou esans wonn sakre sivilizasyon nou se desandan yo, yon fòs elemental. Konsyans sa fondamantal pou retabli ekilib ak amoni wonn limanite...

Continue reading "Gadyen wonn sakre sivilizasyon nou nan jounen jodi-a..."

Porteurs des cercles sacrés de nos civilisations aujourd'hui...

Nous portons en nous, l'essence intemporelle de nos civilisations. En prendre conscience est fondamental pour rétablir l'harmonie compromise des cercles sacrés des chaines de la vie.

Continue reading "Porteurs des cercles sacrés de nos civilisations aujourd'hui..."

Danse ton énergie vitale au rythme de ton essence intemporelle

L'énergie vitale sacrée de ton essence intemporelle que tu touches par la danse la distingue en classe à part de toute autre activité physique

Continue reading "Danse ton énergie vitale au rythme de ton essence intemporelle"

La danse et le quotidien

Croyez-vous que la danse fait du bien au quotidien dans toutes les modes et les sphères de vie à la portée de tous? C'est ce qu'à fait titiller à mon

Continue reading "La danse et le quotidien"

Lekòl kadanse nou se batman kè eritaj patrimwan mondyal nou

Lekòl kadanse nou se batman kè eritaj patrimwan mondyal nou kadanse tradisyon gen pouvwa fè nou vwayaje nan kilti pa nou ak nan tout lòt kilti nan lemonn

Continue reading "Lekòl kadanse nou se batman kè eritaj patrimwan mondyal nou"

Nous sommes Un pour nous apporter mutuellement notre lumière

Nous sommes Un pour créer des cercles de mieux vivre et de richesses intégrales durables, prêt.e.s à ce que toutes et tous vibrent en accord total avec son essence profonde.

Continue reading "Nous sommes Un pour nous apporter mutuellement notre lumière"

We are One to bring our light to each other

We are One to bring our light to each other and uplift each other, to dance life in total health and fitness and positive agreements...

Continue reading "We are One to bring our light to each other"

Kwanzaa Nguzo Saba (Seven Principles of Kwanzaa) by Dr. Maulana Karenga

kwanzaa candles
In these times of winter storms and worst weather to come, let us find in the celebration of Kwanzaa remembrance, reflection and recommitment which speaks to our constant striving and struggle to bring and sustain good in the world, indeed, to repair, renew and remake ourselves in the process and practice of repairing, renewing and remaking the world. For in a real sense, the history of Kwanzaa mirrors the history of our people, striving ever upward, refusing to be diverted, dispirited or defeated.

And we have reached a crossroads where we need to draw upon all our inner strength, keep the faith, hold the line and not yield an inch or iota to evil and injustice anywhere.

Continue reading "Kwanzaa Nguzo Saba (Seven Principles of Kwanzaa) by Dr. Maulana Karenga"

Boutik Kado resous aksesib pou nou pi byen kadanse mouvman ak konsyans

Boutik Kado sila swiv rit mouvman ak konsyans pou nou rantre pi fon nan lakonesans konkèt tèt nou ak prezans total nou pou nou viv ekilib ak amoni alawonnbadè

Continue reading "Boutik Kado resous aksesib pou nou pi byen kadanse mouvman ak konsyans"

Astral insights by Mystic Mama / FULL MOON in Aries October 5th 2017

Inner Knowing art by Mystic Mama
...the power of our own inner knowing and truth...

Continue reading "Astral insights by Mystic Mama / FULL MOON in Aries October 5th 2017"

31 Africa Culture Dance Quotes

31 core values of Africa culture dance quotes where inherent artivists are reveal from the spirit of the land

Continue reading "31 Africa Culture Dance Quotes "

My dances in vibrant mindful presence | Turenne / Tilarenn

My life landmarks and short bio | My dances in powerful and vibrant mindful presence of self care to completely unlock dances spirit legacy richness through joyful conscious movement

Continue reading "My dances in vibrant mindful presence | Turenne / Tilarenn"

Je danse parce que j'incarne la joie d'être en mouvement.

Je danse est ton espace authentique et convivial pour partager tes sentiments, ton expérience, ton amour, ta joie, ta présence, tes défis de soin de toi...

Continue reading "Je danse parce que j'incarne la joie d'être en mouvement."

iheart dance because I embody that I exist within movements rhythms

iheart Dance is your awesome place on the web where you can share your experiences, your feelings, your love, your joy, your mindful presence, your self care and self-conquest challenges, how you dance life....

Continue reading "iheart dance because I embody that I exist within movements rhythms"

33 indigenous culture dance quotes from around the world

33 mindful indigenous culture dance quotes, and growing, from native indian and aboriginal people in America, Australia and all over the world

Continue reading "33 indigenous culture dance quotes from around the world"

Pasyon kadanse lapèl zansèt yo avive memwa zantray mwen

Pasyon kadanse tradisyon mete kò m alekout lapèl zansèt yo. Pi gran memwa ki egziste se memwa kò nou, se memwa zantray nou

Continue reading "Pasyon kadanse lapèl zansèt yo avive memwa zantray mwen"

Drapo'm nan - Belo & Friends

Mwen renmen tèt ansanm sa a sou enspirasyon tout tribi yo ki te met tèt ansanm pou chanjman lavni nou pou n mache ak fòs kouraj yo, tèt dwat epi nanm vanyan...

Continue reading "Drapo'm nan - Belo & Friends"

Une école de danses: un battement de cœur de notre patrimoine mondial

Une école de danses est un battement de coeur de notre patrimoine mondial te fait voyager au coeur des traditions en danses que ce soit en mode style de vie ou simplement pour apprendre de temps en temps, ici et là.

Continue reading "Une école de danses: un battement de cœur de notre patrimoine mondial"

Contact form to reach us and a little tour

You are welcome to use our contact form to reach us. You also have a little tour of different ways you can engage in this soul rhythm house, a well to conscious movement artivist revolution journey.

Continue reading "Contact form to reach us and a little tour"

Ethnic dance in world traditional music and dances to blossom in deep joy...

Ethnic dance in world traditional music and dances are rich and diverse channels to blossom in deep and timeless joy, with distinctive characterics from folkdance to performing arts dance.

Continue reading "Ethnic dance in world traditional music and dances to blossom in deep joy..."

Ma danse en vibrante quête de soi | Turenne / Tilarenn

Je suis Turenne / Tilarenn. Voici un résumé de ma danse en vibrante quête de soi dans la joie du mouvement conscient vers ma pleine présence, toujours

Continue reading "Ma danse en vibrante quête de soi | Turenne / Tilarenn"

Jan mwen kadanse konkèt tèt mwen | Turenne / Tilarenn

Jalon mwen ak biografi mwen | Jan mwen kadanse konkèt tèt mwen nan pwofonde lajwa revolisyon mouvman ak konsyans

Continue reading "Jan mwen kadanse konkèt tèt mwen | Turenne / Tilarenn"

Kadanse pawòl lanmou nou, 153+ pawòl sajès pou ekilib nou alawonnbadè

Sajès kadanse pawòl lanmou nou vibre ak pwisans mo majic pou kò, kè, tèt, lespri ak nanm nou. Pataje ak moun toupatou nan lemonn sou kadans amoni ekilib nou.

Continue reading "Kadanse pawòl lanmou nou, 153+ pawòl sajès pou ekilib nou alawonnbadè"

315+ citations de danses, pensées, dictons & proverbes au besoin

Citations de danses par auteur et culture. 315+ pensées, dictons et proverbes célèbres et moins célèbres. Mots magiques triés au volet pour toi à point nommé.

Continue reading "315+ citations de danses, pensées, dictons & proverbes au besoin"

Dance quotes (375+) inspirational heart, body, mind, spirit, soul muse

Dance quotes in 375+ words, thoughts, sayings, ideas & magic moments, observations & testimonies from all the people as heart, body, mind, spirit & soul muses

Continue reading "Dance quotes (375+) inspirational heart, body, mind, spirit, soul muse"

12 Bwa Kayiman Principles as a heritage of reference

12 Bwa Kayiman Principles reveals an ideological rigorous emancipation of the black people through revolt. Can we build sustainable concertation on those principles today?

Continue reading "12 Bwa Kayiman Principles as a heritage of reference"

La danse : un mouvement intemporel vers un collectif uni

La danse est un art qui transcende le temps et l'espace. C'est une expression qui ramène l'humain à la source. C'est un passage universel vers un éveil

Continue reading "La danse : un mouvement intemporel vers un collectif uni"

12 Principes Bwa Kayiman en héritage à s'approprier

Principes Bwa Kayiman: base idéologique rigoureuse d'émancipation du peuple noir à Ayiti. Peuvent-ils mieux servir aujourd'hui notre mieux vivre concerté?

Continue reading "12 Principes Bwa Kayiman en héritage à s'approprier"

When all else fails...

...dance says it all... it speaks words that cannot be spoken, emotions that cannot be understood, and spiritual connections and understanding that

Continue reading "When all else fails..."

Formulaire de communication et tour de bienvenue

Formulaire à utiliser pour toute communication avec nous suivi d'un tour d'horizon de bienvenue dans un espace de présence au soin de soi à la quête de soi et de partage à la puissance danse au cœur du mouvement conscient

Continue reading "Formulaire de communication et tour de bienvenue"

Fòmilè kontak epi Onè prezans ou

Itilize fòmilè kontak la alèz pou kominike avè nou. Avèk Onè, nou ouvri espas sa a kote ou ka pataje sou kadans ou ak prezans ou pou swen tèt ou epi konkèt tèt ou...

Continue reading "Fòmilè kontak epi Onè prezans ou"

prezans total nou depase rèv nou alenfini | pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity
°Resevwa kado 5 moman majik sou kadans prezans total nou |°Reçois en cadeau 5 moments magiques où danse notre pleine présence |°Get a gift of 5 magic moments towards our mindful presence

Kòmantè! Commentaires! Comments!

 Pataje lide w.../   Partage tes pensées.../   Share your thoughts.../