Prezans chaje enfliyans pwisans kadans konkèt tèt nou nan lajwa mouvman ak konsyans swen tèt nou.
Kadans se mwayen senp epi aksesib depi toujou pou nou touche pwisans konsyans total nou ak enèji mouvman.  Eske gen pi bon mwayen pase kominikasyon inivèsèl sila a pou nou pataje sou esans nou?  Lesansyèl nan nannan nou. Se sa ki fè pwisans mouvman ak konsyans konkèt tèt nou.

° Resevwa 5 moman majik konsyans kadans konkèt tèt nou

à la quête de soi au bout de nos rêves et danser sa vie pleinement | self care beyond our wildest dreams and fully dance life | pase kontre rèv nou pou nou danse lavi sou kadans konkèt tèt nou

Danse byennèt espirityèl kadans rit nanm ou

Akèy  >  Entwodiksyon: Lespri Nanm Kadans  >  Byennèt Espirityèl


Byennèt espirityèl se nanifestasyon esans sakre mouvman danse, kouran enèji ki nan klas apa tout lòt aktivite fizik ki egziste.

"Koute chante w epi danse lespri nanm ou"

~  Turenne

Lasante ak lafòm total sou kadans mouvman danse kore byennèt espirityèl 

Yon senp kouran enèji vibre, 

touche zantray, kè, estomak, pye, tèt, zepòl ak men nou. 

Lespri nou vin leje.

Se rit. Se mouvman. 

Se enèji latè ki rekonèt kò nou anmouvman. Enèji yo sikile, kouran lib. San sikile fasil.           

Tout fonksyon intèn nou anmouvman epi chak grenn patikil nan kò nou konekte ak esans nou. 

Se mouvman danse ki senkronize ak kadans lespri nanm nou epi lyen nou ak linivè. 

Se lasante ak lafòm total pou kò, kè, lespri ak nanm nou. 

Enèji sakre kadans bay kouran espirityèl

Ou vle viv ekilib ak amoni kò, kè lespri ak nanm ou? Danse!

Mouvman w se vibrasyon ki konekte ak nanm ou. 

Ou fè eksperyans lan! Ou konnen! 

Otreman, ou ka pa kwè m sou pawòl.  Alòs, fè tèt ou konfyans.
Kite kò w lib! Danse! Viv sansasyon an! Se senp! 

Ak menm senplisite a, sa nou onore se sa ki sakre. Annefè, tout vibrasyon nan mouvman danse ki konekte nou, epi ban nou swen, yo sakre.

Kadans tradisyonèl pote konsyans kouran enèji sakre nan mouvman danse 

Eske se etonan ke nan tout tradisyon ak tout kilti, anpil nan repètwa ki enpòtan lye ak lespri diven, rit pasaj, fòmasyon ak swen espirityèl?

Enèji vital sila, nan mouvman ak konsyans, gen rekonesans aktyèlman nan tandans popilè tankou retrèt pou swen.

Lemonm modèn toutfwa, pa fè ka pouvwa nanm kadans nan mouvman ak konsyans abityèl epi banal detoulejou. 

Men, pèsonn pa p janm nye ke lè nou bay kò fizik nou swen, ak senplisite natirèl, nou bay lespri ak nanm nou anmenmtan swen tout bon vre. 

Kadans se kò sajès

Men sana in corpore sano!

Nou tande epi nou di mo sa yo tout tan, nèspa?

Nou bezwen ravive senp sajès tradisyon epi sonje, pa sèlman kouman, kijan e poukisa, men santi pouvwa yo nan fondas konsyans nou epi konprann kisa nou bezwen kenbe fò, pou nou viv ak ekilib epi amoni ak tèt nou, anvironman nou, epi linivè.

Danse, senp kouran enèji, se kò sajès nanm kadans ki se referans konsyans ak karans konsyans fòs espirityèl nou, ki ka lemante nou ak lakonesans fondas zantray nou epi pwisans li. 

Nou se yonn sou kadans pwisans konkèt tèt nou nan lajwa mouvman ak konsyans pou ekilib epi amoni alawonnbadè
Tout bagay file sou kadans paske lavi se kadans. Kadans se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman ak konsyans se sous ekilib ak amoni total depase tan sou kadans pwisans konkèt tèt nou

ONÈ ! Mwen se Turenne / Tilarenn ! Nou nan pataj sou byennèt inivèsèl ak lafòm total kapital. Nou jwenn yo sous kadans pwisans konkèt tèt nou. Nou se artivis. Nou danse lajwa mouvman ak konsyans pou ekilib epi amoni alawonnbadè.

Nan chak tèks, pran fòs énèji kadans rejwisans danse lavi w.

VIZYON : LAKOU SIVILIZASYON SAKRE NOU

° Eske w deja pran 5 moman majik ou?

à la quête de soi au bout de nos rêves et danser sa vie pleinement | self care beyond our wildest dreams and fully dance life | pase kontre rèv nou pou nou danse lavi sou kadans konkèt tèt nou


Commentaires!   Comments!  Kòmantè!

Partage tes pensées...  Have your say...  Pataje lide ou...