kadans konkèt tèt nou nan lajwa pwisans mouvman ak konsyans
Tout bagay file sou kadans paske lavi se kadans. Kadans se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman ak konsyans se sous ekilib ak amoni total global depase tan nan lajwa konkèt pwòp tèt nou

° 5 moman majik konsyans total

Infinité au bout de nos rêves et au-delà pour mieux danser sa vie | Infinity beyond our top potential wildest dreams to fully dance life | pase rive jwenn tete foumi rèv nou pou nou toujou danse lavi

Danse byennèt espirityèl kadans rit nanm ou

Akèy  >  Entwodiksyon: Lespri Nanm Kadans  >  Byennèt EspirityèlByennèt espirityèl se nanifestasyon esans sakre mouvman danse, kouran enèji ki nan klas apa tout lòt aktivite fizik ki egziste.


"Koute chante w epi danse lespri nanm ou"

~  Turenne


Lasante ak lafòm total sou kadans mouvman danse kore byennèt espirityèl 


Yon senp kouran enèji vibre, 


touche zantray, kè, estomak, pye, tèt, zepòl ak men nou. 

Lespri nou vin leje.

Se rit. Se mouvman. 

Se enèji latè ki rekonèt kò nou anmouvman. Enèji yo sikile, kouran lib. San sikile fasil.
              

Tout fonksyon intèn nou anmouvman epi chak grenn patikil nan kò nou konekte ak esans nou. 

Se mouvman danse ki senkronize ak kadans lespri nanm nou epi lyen nou ak linivè. 

Se lasante ak lafòm total pou kò, kè, lespri ak nanm nou. 


Enèji sakre kadans bay kouran espirityèl


Ou vle viv ekilib ak amoni kò, kè lespri ak nanm ou? Danse!

Mouvman w se vibrasyon ki konekte ak nanm ou. 

Ou fè eksperyans lan! Ou konnen! 

Otreman, ou ka pa kwè m sou pawòl.  Alòs, fè tèt ou konfyans.
Kite kò w lib! Danse! Viv sansasyon an! Se senp! 

Ak menm senplisite a, sa nou onore se sa ki sakre. Annefè, tout vibrasyon nan mouvman danse ki konekte nou, epi ban nou swen, yo sakre.


Kadans tradisyonèl pote konsyans kouran enèji sakre nan mouvman danse 


Eske se etonan ke nan tout tradisyon ak tout kilti, anpil nan repètwa ki enpòtan lye ak lespri diven, rit pasaj, fòmasyon ak swen espirityèl?

Enèji vital sila, nan mouvman ak konsyans, gen rekonesans aktyèlman nan tandans popilè tankou retrèt pou swen.

Lemonm modèn toutfwa, pa fè ka pouvwa nanm kadans nan mouvman ak konsyans abityèl epi banal detoulejou. 

Men, pèsonn pa p janm nye ke lè nou bay kò fizik nou swen, ak senplisite natirèl, nou bay lespri ak nanm nou anmenmtan swen tout bon vre. 


Kadans se kò sajès


Men sana in corpore sano!

Nou tande epi nou di mo sa yo tout tan, nèspa?

Nou bezwen ravive senp sajès tradisyon epi sonje, pa sèlman kouman, kijan e poukisa, men santi pouvwa yo nan fondas konsyans nou epi konprann kisa nou bezwen kenbe fò, pou nou viv ak ekilib epi amoni ak tèt nou, anvironman nou, epi linivè.

Danse, senp kouran enèji, se kò sajès nanm kadans ki se referans konsyans ak karans konsyans fòs espirityèl nou, ki ka lemante nou ak lakonesans fondas zantray nou epi pwisans li. 


Nou se yonn sou kadans ekilib epi amoni revolisyon konkèt tèt nou
Tout bagay file sou kadans paske lavi se kadans. Kadans se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman ak konsyans se sous ekilib ak amoni total depase tan nan lajwa konkèt pwòp tèt nou

ONÈ ! Mwen se Turenne / Tilarenn ! Nou nan pataj, pou byennèt inivèsèl ak lafòm total kapital nou ki se revolisyon mouvman ak konsyans pou ekilib ak amoni sou kadans lajwa konkèt tèt nou.


Nan chak tèks, pran fòs énèji vital ak kreyativite ki fè nou vibre sou kadans rejwisans danse lavi nou.

VIZYON : LAKOU SAKRE SIVILIZASYON NOU

° Eske w deja pran 5 moman majik ou?

Infinité au bout de nos rêves et au-delà pour mieux danser sa vie | Infinity beyond our top potential wildest dreams to fully dance life | pase rive jwenn tete foumi rèv nou pou nou toujou danse lavi
Commentaires !   Comments!  Kòmantè!

Partage tes pensées...  Have your say...  Pataje lide ou...