kadanse prezans total nou nan lajwa mouvman ak konsyans. 
Kadanse nou se mwayen senp epi aksesib depi toujou pou nou kadanse pwisans prezans nou ak enèji vital mouvman nou: kominikasyon ak lanmou inivèsèl epi onèt asire. 

prezans total nou depase rèv nou alenfini | pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity

Boutik kado pou nou pi byen kadanse mouvman ak konsyans

Akèy: Kadans Swen Tèt Nou Pou Konkèt Tèt Nou  >  Boutik Kado ekri pa Turenne Joseph (Tilarenn)

Boutik kado sila swiv rit mouvman ak konsyans nou

Yon boutik resous aksesib pou nou pi byen kadanse mouvman ak konsyans. Yon boutik ki valorize enèji byennèt sou kadans mouvman nou. Yon boutik ki fè pon pou nou jwenn ekilib epi amoni ak rit sakre. Yon boutik ki louvri sou enèji lemonn nan mouvman lakontantman.

Kadans enèji byennèt deplwaye nan lemonn ak rit selebrasyon ki kadanse lajwa tankou lapenn. Konsa, nou resevwa sous byennèt aklè ak tout sans yo nan tout levèy lespri nou. 

Boutik kado sila a gen pou toujou pote resous pou nou chwazi annakò ak sa nou bezwen konnen epi pi byen konprann pou nou rantre pi fon nan lakonesans konkèt tèt nou. Tout planèt la gen pou travèse devan je nou pou nou pran zouti sou kadans pwent dwèt nou.

Kategori 

Enèji mouvman ak konsyans

Enèji ki nan tout bagay vibre sou kadans mouvman ak konsyans pou nou konprann byen fondas ak enpòtans rit sakre nan lavi nou. Boutik sila a ap mennen chwa resous ki fèt avèk anpil swen pou nou fouye kè nou ak kè limanite.

Nou louvri je sou lakonesans valè enèji ak fenomèn tankou solstis, sik lalin ak eklips. 

Sik lalin montre nou kijan lavi se yon lawonn toujou ankontinwite. Li mete kaba tout kesyon liy dwat nan lavi a.

Solstis ivè nan lenò ak solstis ete nan lesid louvri nan pik sezon nan dòmi. Desanm, se lè jou yo rekòmanse ap vin pi long. Limanite ap selebre vizyon jounen pi leje. Se espwa  lanati apre sezon semay ki pral janbe nan sezon rekòlt pou li livre potansyèl abondans latè a. 

Nan jounen lete ki pi long yo epi lè se solèy minwi nan lenò, tout kilti nan tout limanite ap selebre fòs enèji latè.

Enèji kadans lawonn kontinwite lavi toujou rete prezan nan sezon dòmans tankou sezon levèy.

Deklarasyon entegral:
Mwen se patisipan nan Amazon Services LLC Associates Pwogram.  Kòm afilye, mwen resevwa konpansasyon si w achte apati lyen isit la. 

Mwen kwè nan onètete epi entegrite relasyon, opinyon ak idantite nou. Opinyon ki eksprime sou sit sa a se pwop pa mwen, sof si li deklare otreman. Mwen andose sèlman pwodwi ak sèvis ke mwen itilize e ke mwen kwè merite andosman mwen.

Keleksyon liv ak video

Boutik sila a sou kadans mouvman ak konsyans vibre nan limyè kadanse konkèt tèt nou ak prezans total nou. Li mete douvan youn pa youn resous pou nou jwi kadans lawonn sakre ekilib ak amoni pou tèt nou epi pou tout limanite.

prezans total nou depase rèv nou alenfini | pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity
Nou se Youn pou nou soutni youn lòt solid!

ONÈ ! Mwen se Turenne / Tilarenn ! Nou nan pataj sou byennèt inivèsèl ak lafòm total entegral. Nou jwenn yo sou kadans pwisans prezans total nou nan swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou kadanse lanmou, lajwa mouvman ak konsyans pou ekilib epi amoni alawonnbadè.

Nou se youn ak kadans latè, linivè epi lenfini.
Tout bagay kadanse paske lavi se kadans. Kadans se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman ak konsyans se sous ekilib ak amoni depase tan sou kadans pwisans prezans total nou.

Fokis Enèji vital mwen pou nou: kadanse Lanmou ak Respè alenfini.

Onè Legba; Onè Zansèt nou yo;

Nou louvri pòt. Nou ede nou mete tout baryè atè. Nou ede nou kreye kannal kominikasyon lib. Nou ede nou bay kominote nou otonomi pou nou toujou grandi ak pasyon epi kreyativite pou nou fè epi refè ekilib lavi a.

Nou ede nou soutni epi enspire kominote moun ki toujou kanpe djanm pou nou kadanse ekilib ak amoni alawonnbadè.

Nou ede nou pou nou toujou edike tèt nou pou nou vibre ak prezans total nou sou kadans mouvman ak konsyans. Nou ede nou soutni kominote nou nan respekte esans pwisans swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou ede nou pou nou toujou konpayon ki merite konfyans tout moun nan lidèchip pou nou kenbe angajman nou djanm.

Nou ede nou libere tèt nou pou nou pa janm pè. Nou ede nou vwayaje kè kontan pi bon kote pou nou aprann jwenn toujou plis ekilib ak amoni nan tout bagay.

Nou ede nou louvri chemen pou pitit fi ak pitit gason nou yo byen nan kò, lespri, tèt ak nanm. Konsa n ap jwi richès lavi a ak entegrite epi kite eritaj lespri lanmou ak abondans pou tout jenerasyon.

prezans total nou depase rèv nou alenfini | pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity
°Resevwa kado 5 moman majik sou kadans prezans total nou |°Reçois en cadeau 5 moments magiques où danse notre pleine présence |°Get a gift of 5 magic moments towards our mindful presence

Kòmantè! Commentaires! Comments!

 Pataje lide w.../   Partage tes pensées.../   Share your thoughts.../