° Danse en soin de soi à la quête de soi, bienvenue | ° Dances of self care to self-conquest, welcome | ° Kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou, onè | (ikadans.com)

kadanse prezans nou nan lajwa mouvman ak konsyans: espas enfliyans nou pataje.
Kadanse nou se mwayen senp epi aksesib depi toujou pou nou kadanse pwisans prezans total nou ak enèji mouvman nou. kominikasyon inivèsèl epi onèt asire. 


KAD0 GRATIS:
Resevwa 5 moman majik sou kadans prezans total nou: se yon kado gratis.

pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity | prezans total nou depase rèv nou alenfini

Boutik kado sou kadans mouvman ak konsyans

Akèy  >  Kadans Swen Tèt Nou Pou Konkèt Tèt Nou  >  Boutik Kado

Boutik kado ki pran rit mouvman ak konsyans

Yon boutik ki gen kadans mouvman ak konsyans. Yon boutik ki valorize enèji lasante nan mouvman. Yon boutik ki fè pon pou nou jwenn ekilib epi amoni ak rit sakre. Yon boutik ki louvri sou enèji lemonn nan mouvman lakontantman.

Kadans enèji lasante deplwaye nan lemonn ak rit selebrasyon danse lajwa tankou lapenn. Nou resevwa sous lasante aklè ak tout sans yo pran nan tout levèy lespri nou. 

Boutik kado sila a gen pou toujou pote resous pou nou chwazi annakò ak sa nou bezwen konnen epi pi byen konprann pou nou rantre pi fon nan lakonesans konkèt tèt nou. Tout planèt la gen pou travèse devan je nou pou nou pran zouti sou kadans pwent dwèt nou.

Kategori 

Enèji mouvman ak konsyans

Enèji ki nan tout bagay vibre sou kadans mouvman ak konsyans pou nou konprann byen fondas ak enpòtans rit sakre nan lavi nou. Boutik sila a ap mennen chwa resous ki fèt avèk anpil swen pou nou fouye kè nou ak kè limanite.

Nou louvri je sou lakonesans valè enèji ak fenomèn tankou solstis, sik lalin ak eklips. 

Sik lalin montre nou kijan lavi se yon lawonn toujou ankontinwite. Li mete kaba tout kesyon liy dwat nan lavi a.

Solstis ivè nan lenò ak solstis ete nan lesid louvri nan pic sezon nan dòmi. Desanm, se lè jou yo rekòmanse ap vin pi long. Limanite ap selebre vizyon jounen pi leje. Se espwa  lanati apre sezon semay ki pral janbe nan sezon rekòlt pou li livre potansyèl abondans latè a. 

Nan jounen lete ki pi long yo epi lè se solèy minwi nan lenò, tout kilti nan tout limanite ap selebre fòs enèji latè.

Enèji kadans lawonn kontinwite lavi toujou rete prezan nan sezon dòmans tankou sezon levèy.

Keleksyon liv ak video

Boutik sila a sou kadans mouvman ak konsyans vibre nan limyè kadans konkèt tèt nou. Li mete douvan yonn pa yonn resous pou nou jwi kadans lawonn sakre ekilib ak amoni pou tèt nou epi tout limanite.

pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity | prezans total nou depase rèv nou alenfini
Nou se Yonn pou nou soutni yonn lòt solid!

ONÈ ! Mwen se Turenne / Tilarenn ! Nou nan pataj sou byennèt inivèsèl ak lafòm total entegral. Nou jwenn yo sou kadans pwisans prezans nou nan swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou kadanse lajwa mouvman ak konsyans pou ekilib epi amoni alawonnbadè.

Nou se youn ak kadans latè, linivè epi lenfini.
Tout bagay kadanse paske lavi se kadans. Kadans se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman ak konsyans se sous ekilib ak amoni depase tan sou kadans pwisans prezans total nou.

Enèji mwen pou nou: Onè Legba; Onè Zansèt nou yo

Nou louvri pòt. Nou ede nou mete tout baryè atè. Nou ede nou kreye kannal kominikasyon lib. Nou ede nou bay kominote nou otonomi pou nou toujou grandi ak pasyon epi kreyativite pou nou fè epi refè ekilib lavi a.  Nou ede nou soutni epi enspire kominote moun ki toujou kanpe djanm pou nou kadanse ekilib ak amoni alawonnbadè. Nou ede nou pou nou toujou edike tèt nou pou nou vibre ak prezans total nou sou kadans mouvman ak konsyans.  Nou ede nou soutni kominote nou nan respekte esans pwisans swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou ede nou pou nou toujou konpayon ki merite konfyans tout moun nan lidèchip pou nou kenbe angajman nou djanm. Nou ede nou libere tèt nou pou nou pa janm pè. Nou ede nou vwayaje kè kontan pi bon kote pou nou aprann jwenn toujou plis ekilib ak amoni nan tout bagay. Nou ede nou louvri chemen pou pitit fi ak pitit gason nou yo byen nan kò, lespri, tèt ak nanm. Konsa n ap jwi richès lavi a ak entegrite epi kite eritaj lespri abondans pou tout jenerasyon.

soin de soi à la quête de soi au bout de nos rêves à l'infini | self care to self-conquest beyond our wildest dreams to infinity | kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou depase rèv nou alenfini
° Danse en soin de soi à la quête de soi, bienvenue | ° Dances of self care to self-conquest, welcome | ° Kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou, onè | (ikadans.com)

Kòmantè! Commentaires! Comments!

 Pataje lide w.../   Partage tes pensées.../   Share your thoughts.../