° Danse en soin de soi à la quête de soi | ° Dances of self care to self-conquest | ° Kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou (ikadans.com)

Espas prezans total nou nan lajwa mouvman ak konsyans.
Kadans nou se mwayen senp epi aksesib depi toujou pou nou touche pwisans prezans total nou ak enèji mouvman. Pa gen pi bon pase mwayen kominikasyon inivèsèl sila a. 


°
 
Resevwa 5 moman majik sou kadans prezans total nou

soin de soi à la quête de soi au bout de nos rêves à l'infini | self care to self-conquest beyond our wildest dreams to infinity | kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou depase rèv nou alenfini

Atizay danse kenbe eritaj zansèt yo

 Akèy  >  Kadans Swen Tèt Nou Pou konkèt tèt nou  >  Atizay Danse 


Atizay danse atravè rit nan lemonn toujou kenbe, nan jounen jodi-a, mak ak wòl eritaj zansèt yo. Vitalite yo pran eko nan mouvman nou, vin enrasine nou, mete nou djanm.

Atizay rit danse ki se divètisman, se kote nou va touche tandans kadans sou tout planèt la, nan danse pou espektak, espò danse, danse pou amizman lib, mizik danse, video danse, danse pou sinema, epi menm jwèt danse.

Nou gen pou nou fouye mizik ak kadans nan tout memwa tradisyon danse.

Kilès ou kisa ki vin nan lespri w ?

  • Jozefine Baker
  • Micheal Jackson
  • demonstrasyon majorèt
  • video popilè
  • patinaj atistik
  • konpetisyon espò danse
  • danse lari

Nou ka kontinye san rete!

Kadans rit danse ki divètisman gen prezans si tèlman fò!

Tout bon vre, se mizik pou zye, zantray, kò, kè, lespri ak nanm nou.

 
"Tanbou nago roule nan san'm pou reveye Ogou'' 

 ~  Patrick Sylvain


Rit nan lemonn, son diven

Son rit toupatou sou planèt la fè echo nan kè tout moun.

Pèsònn pa janm rete ensansib anba rezonans maji diven sila.

Rit anrasine nan fondas nou depi anvan nou fèt epi l ap kontinye vibre anndan tout nanm ak zantray nou jouk nan peyi san chapo.

Nou fouye nan enspirasyon ak souvni pou nou kreye sa ki nèf epi voye monte eksperyans moun doubout nou ak eksperyans espirityèl nou. 
Mòd kreyativite sa a, pa janm mande rete.

Rit toupatou sou planèt la ap travèsè fwontyè lib elibè.

Kadans se jwayo, nan tout kwase chemen, ki chaje ak konkenn chenn siyifikasyon, sekrè epi anpil trezò.

Atis yo, andeyò ou sou sèn ke y ap jwi ou ke yo kreye, anonim ou selèb, gen yon istwa lanmou y ap viv nan bay divètisman pou lakontantman kèlkeswa moun nan.

Kreyativite yo sou sèvis atizay epi pèfeksyonman talan yo leve kouvèti sou yon pakèt richès, sou plizyè dimansyon.


Atizay danse, nanm lespri eritaj enèji mondyal

Atizay danse, tankou bay lodyans...

  • kouvri anpil objektif
  • bwote yon mesaj ekstraòdinè atravè lemonn
  • rejwenn bezwen tout moun, anvi nou ak entansyon entim nou 

Tout bon, se bay lodyans avèk yon lòt mwayen kominikasyon ke lapawòl ki se nanm lespri eritaj enèji mondyal mouvman ak konsyans.

Esans kadans atizay nan plezi danse gen konkenn fòs ak fasilite pou li touche nou nan estad primè toutotan ke nan piwo santiman nou.


Yon pwovèb afriken di,

"Lè tanbou frape, tout mask tonbe"


Listwa kadans ap fèt epi refèt ak chak jenerasyon nan yon ekonomi global kote enfliyans toupatou ap travèse tout planèt la.

Atis pa nan mezire pou chèche konnen lòt kilti epi rekonekte ak sa ki ansyen.

Anmenmtan, yo initye travay tounèf, toujou orijinal, pou fè lemonn... 
ri, kriye, reve, sezi, konekte, panse, dekouvri.


soin de soi à la quête de soi au bout de nos rêves à l'infini | self care to self-conquest beyond our wildest dreams to infinity | kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou depase rèv nou alenfini
Nou se yonn pou nou bay yonn lòt limyè nou.

ONÈ ! Mwen se Turenne / Tilarenn ! Nou nan pataj sou byennèt inivèsèl ak lafòm total entegral. Nou jwenn yo sou kadans pwisans prezans nou nan swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou danse lajwa mouvman ak konsyans pou ekilib epi amoni alawonnbadè.

Nou se yonn sou kadans pwisans prezans nou nan swen tèt nou pou konkèt tèt nou epi lajwa mouvman ak konsyans pou ekilib epi amoni alawonnbadè
Tout bagay file sou kadans paske lavi se kadans. Kadans se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman ak konsyans se sous ekilib ak amoni total depase tan sou kadans pwisans prezans nou nan swen tèt nou pou konkèt tèt nou

soin de soi à la quête de soi au bout de nos rêves à l'infini | self care to self-conquest beyond our wildest dreams to infinity | kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou depase rèv nou alenfini
° danse en soin de soi à la quête de soi | ° dances of self care to self-conquest | ° kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou (ikadans.com)

Commentaires! Comments! Kòmantè!

Partage tes pensées...  Have your say...  Pataje lide ou...