kadanse prezans total nou nan lajwa mouvman ak konsyans. 
Kadanse nou se mwayen senp epi aksesib depi toujou pou nou kadanse pwisans prezans nou ak enèji vital mouvman nou: kominikasyon ak lanmou inivèsèl epi onèt asire. 

prezans total nou depase rèv nou alenfini | pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity

Aprann danse fasil

 Onè: Kadanse Swen Tèt Nou Pou Konkèt Tèt Nou  >  Nou Se Youn >  Aprann Danse ekri pa Turenne Joseph (Tilarenn)

Aprann danse fasil sou kadans mouvman ak konsyans.

Se menm jan lè ti moun piti nou fè pwogrè natirèlman nan...

  • pran bonjan plezi ap obsève

  • apresye nèt tout sa ki mete nou nan bon santiman

  • plonje san rete nan aprann

  • entegre tout bagay ak tout kè nou toutotan n ap nouri zèt nou

  • alèz nèt ak kò nou

Sa se yon verite ki pap febli toutotan kreyativite nou byen nouri tankou lè nou kadanse konkèt tèt nou.

"Nou se sous lavi, lè nou kadanse nanm louvri."  

~  Turenne

Ou danse?  Eske w ka aprann danse?

Se yon bagay natirèl ! Nèspa ?

N ap aprann chak jou ak fyète, lakontantman ak lajwa nètale.

Anmenmtan, nou konn tande moun, ou petèt ou se youn nan moun ki di: "Mwen paka danse"

Se pa sèlman mwen menm ki deklare: "Ou ka mache! Ou ka danse!"

Gen moun ki paka mache epi ki kadanse.

Yo kadanse ak bra yo. Yo kadanse ak tèt yo.

Yo kadanse nan tèt yo.

Yo kadanse ak silans, frekans mouvman yo ap vibre anndan yo.

Epi sa fonksyone!

Enèji a la, lajwa a, koneksyon an, tout la!

Danse se sèlman rit anmouvman.

Aprann epi bay leson kadanse

Nan aprann epi bay leson kadanse, nou se kanmarad nan yon jounen ak...

  • vwa enteryè nou,
  • mouvman enteryè nou,
  • kreyativite enteryè nou,
  • verite enteryè nou.

Anvirònman aprann ak bay leson nou jwe sou kèlkeswa kadanse a, kèlkeswa se folklò, tradisyon, modèn, kontanporen ou kilti pop...

Kòm vèvèy vivan epi tankou tout sa k ap viv, pa gen chape senbioz ak anvirònman nou.

Menm jan tou, aprann nan klas, sou entènèt, kòm timoun, jenn jan ou granmoun, kote ki gen fokis antrennman, nan rityèl danse ou retrèt gerizon, mennen eksperyans ki jwe sou plisyè dimansyon.

Chak anvirònman aprann gen mouvman enteraksyon pa li pou kesyon ak repons kò nou.

Ak rit nanm kadanse nou, aprann danse toujou fasil; se yon senp kouran enèji.

Kadanse, rit ak kilti 

Sa pran rit pou nou kadanse.

Nan tout kilti, rit aji sou kalite lavi nou menm jan kè aji sou kò.

Alòs, kwè m pa kwè m,
kadanse li se kadiomèt yon kilti, ki bay fòs ak kalite batman kè li.

Antropoloji kiltirèl ak etnoloji kadanse nou pwofonde valè chak leson

Antropoloji kiltirèl modèn se yon domèn rechèch nan syans sosyal sou koutim yon sosyete.

Domèn sa a gen orijin li, epi vin devlope sou enpak etnoloji nan 19e syèk.

Etnoloji se konparezon jan pèp òganize nan sosyete li.

Nan etnoloji kadanse nou kòm branch antropoloji kiltirèl, nou etidye sa ki parèy ak sa ki pa parèy nan kilti chak pèp baze sou eritaj kadanse tradisyon plisyè kominote.

Konesans sila louvri visyon pwofesè tankou etidyan. Konesans sila chaje ak nivo konsyans epi bon zouti pou nou travay fòs memwa kò nou. Konesans sila ban nou plis nannan pou nou fè pwogrè anpwofondè nan bay leson ak aprann danse.prezans total nou depase rèv nou alenfini | pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity
Nou se Youn pou nou soutni youn lòt solid!

ONÈ ! Mwen se Turenne / Tilarenn ! Nou nan pataj sou byennèt inivèsèl ak lafòm total entegral. Nou jwenn yo sou kadans pwisans prezans total nou nan swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou kadanse lanmou, lajwa mouvman ak konsyans pou ekilib epi amoni alawonnbadè.

Nou se youn ak kadans latè, linivè epi lenfini.
Tout bagay kadanse paske lavi se kadans. Kadans se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman ak konsyans se sous ekilib ak amoni depase tan sou kadans pwisans prezans total nou.

Fokis Enèji vital mwen pou nou: kadanse Lanmou ak Respè alenfini.

Onè Legba; Onè Zansèt nou yo;

Nou louvri pòt. Nou ede nou mete tout baryè atè. Nou ede nou kreye kannal kominikasyon lib. Nou ede nou bay kominote nou otonomi pou nou toujou grandi ak pasyon epi kreyativite pou nou fè epi refè ekilib lavi a.

Nou ede nou soutni epi enspire kominote moun ki toujou kanpe djanm pou nou kadanse ekilib ak amoni alawonnbadè.

Nou ede nou pou nou toujou edike tèt nou pou nou vibre ak prezans total nou sou kadans mouvman ak konsyans. Nou ede nou soutni kominote nou nan respekte esans pwisans swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou ede nou pou nou toujou konpayon ki merite konfyans tout moun nan lidèchip pou nou kenbe angajman nou djanm.

Nou ede nou libere tèt nou pou nou pa janm pè. Nou ede nou vwayaje kè kontan pi bon kote pou nou aprann jwenn toujou plis ekilib ak amoni nan tout bagay.

Nou ede nou louvri chemen pou pitit fi ak pitit gason nou yo byen nan kò, lespri, tèt ak nanm. Konsa n ap jwi richès lavi a ak entegrite epi kite eritaj lespri lanmou ak abondans pou tout jenerasyon.

prezans total nou depase rèv nou alenfini | pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity
°Resevwa kado 5 moman majik sou kadans prezans total nou |°Reçois en cadeau 5 moments magiques où danse notre pleine présence |°Get a gift of 5 magic moments towards our mindful presence

Kòmantè! Commentaires! Comments!

 Pataje lide w.../   Partage tes pensées.../   Share your thoughts.../