Prezans chaje enfliyans pwisans kadans konkèt tèt nou nan lajwa mouvman ak konsyans.
Tout bagay file sou kadans paske lavi se kadans. Kadans se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman ak konsyans se sous konkèt tèt nou pou ekilib epi amoni total global depase tan.

° Resevwa 5 moman majik konsyans kadans konkèt tèt nou

à la quête de soi au bout de nos rêves et danser sa vie pleinement | self care beyond our wildest dreams and fully dance life | pase kontre rèv nou pou nou danse lavi sou kadans konkèt tèt nou

Aprann danse fasil

 Akèy  >  Entwodiksyon: Kadans konkèt tèt nou  >  Aprann Danse


Aprann danse fasil sou kadans mouvman ak konsyans. Se menm jan lè ti moun piti nou fè pwogrè natirèlman nan...

  • pran bonjan plezi ap obsève
  • apresye nèt tout sa ki mete nou nan bon santiman
  • plonje san rete nan aprantisaj
  • entegre tout bagay ak tout kè nou toutotan n ap nouri zèt nou
  • alèz nèt ak kò nou

Se yon verite ki pap febli annotan ke kreyativite nou nouri sou kadans konkèt tèt nou.

                  "Nou se sous lavi, lè nou pran danse nanm louvri."  

~  Turenne

Aprann epi bay leson danse

Nan aprann epi bay leson danse, nou se kanmarad nan yon jounen ak...

  •  vwa enteryè n,
  • mouvman enteryè n,
  • kreyativite enteryè n,
  • verite enteryè n.

Anvirònman aprann ak bay leson jwe sou kèlkeswa danse a, folklò, tradisyon, modèn, kontanporen, kilti pop.

Kòm yon atizay ki vivan epi tankou tout sa k ap viv, pa gen chape nan senbioz ak anvirònman an.

Menm jan tou, aprann nan yon clas, sou entènèt, tankou timoun, jenn jan ou granmoun, nan kote ki fèt pou travay kò nou, nan rityèl danse, ou retrèt gerizon, pote eksperyans ki jwe sou plisyè dimansyon.

Chak anvirònman aprantisaj mande mouvman enteraksyon pa li nan kesyon ak repons kò nou.

Men toujou, ak nanm kadans nou, aprantisaj danse fasil; se yon senp kouran enèji.

Ou danse?  Eske w ka aprann danse?

Se yon bagay natirèl ! Nèspa ?

N ap aprann chak jou ak fyète, lakontantman ak lajwa nètale.

Anmenmtan, nou konn tande moun, ou petèt ou se yonn nan moun ki di: "Mwen paka danse"

Se pa sèlman mwen menm ki deklare :  
"Ou ka mache ! Ou ka danse !"

Gen moun ki paka mache epi ki danse.

Yo danse ak bra yo. Yo danse ak tèt yo.

Yo danse nan tèt yo.

Yo danse ak silans, frekans mouvman yo ap vibre anndan yo.

Epi sa fonksyone !

Enèji a la, lajwa a, koneksyon an, tout la!

Danse se sèlman mouvman rit.

Danse, rit ak kilti 

Sa pran rit pou danse.

Nan tout kilti, rit aji sou kalite lavi menm jan kè aji sou kò.

Alòs, kwè m pa kwè m,
danse se kadiomèt yon kilti, ki bay fòs batman kè li.

Antropoloji kiltirèl ak etnoloji kadans egize valè leson danse

Antropoloji kiltirèl modèn se yon domèn rechèch nan syans sosyal sou koutim yon sosyete.

Domèn sa a gen orijin li, epi vin devlope sou enpak etnoloji nan 19e syèk.

Etnoloji se konparezon jan pèp òganize nan sosyete li.

Nan etnoloji kadans ki se branch antropoloji kiltirèl, nou etidye sa ki parèy ak sa ki pa parèy nan kontèks kiltirèl apati de eritaj tradisyon danse kominote diferan.

Konesans sila louvri visyon pwofesè tankou etidyan, chaje ak nivo konsyans ak bon zouti pou n travay fòs memwa kò nou, epi ban nou plis nannan pou n fè pwogrè anpwofondè nan bay leson ak aprann danse.


Nou se yonn sou kadans pwisans konkèt tèt nou nan lajwa mouvman ak konsyans pou ekilib epi amoni alawonnbadè
Tout bagay file sou kadans paske lavi se kadans. Kadans se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman ak konsyans se sous ekilib ak amoni total depase tan sou kadans pwisans konkèt tèt nou

ONÈ ! Mwen se Turenne / Tilarenn ! Nou nan pataj sou byennèt inivèsèl ak lafòm total kapital. Nou jwenn yo sous kadans pwisans konkèt tèt nou. Nou se artivis. Nou danse lajwa mouvman ak konsyans pou ekilib epi amoni alawonnbadè.

Nan chak tèks, pran fòs énèji kadans rejwisans danse lavi w.

VIZYON : LAKOU SIVILIZASYON SAKRE NOU

° Eske w deja pran 5 moman majik ou?

à la quête de soi au bout de nos rêves et danser sa vie pleinement | self care beyond our wildest dreams and fully dance life | pase kontre rèv nou pou nou danse lavi sou kadans konkèt tèt nou


Commentaires!   Comments!  Kòmantè!

Partage tes pensées...  Have your say...  Pataje lide ou...