° Danse en soin de soi à la quête de soi, bienvenue | ° Dances of self care to self-conquest, welcome | ° Kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou, onè | (ikadans.com)

kadanse prezans nou nan lajwa mouvman ak konsyans: espas enfliyans nou pataje.
Kadanse nou se mwayen senp epi aksesib depi toujou pou nou kadanse pwisans prezans total nou ak enèji mouvman nou. kominikasyon inivèsèl epi onèt asire. 


KAD0 GRATIS:
Resevwa 5 moman majik sou kadans prezans total nou: se yon kado gratis.

pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity | prezans total nou depase rèv nou alenfini

Aprann danse fasil

 Onè  >  Kadanse Swen Tèt Nou Pou Konkèt Tèt Nou  >  Nou Se Youn >  Aprann Danse

Aprann danse fasil sou kadans mouvman ak konsyans. Se menm jan lè ti moun piti nou fè pwogrè natirèlman nan...

  • pran bonjan plezi ap obsève

  • apresye nèt tout sa ki mete nou nan bon santiman

  • plonje san rete nan aprantisaj

  • entegre tout bagay ak tout kè nou toutotan n ap nouri zèt nou

  • alèz nèt ak kò nou

Se yon verite ki pap febli annotan ke kreyativite nou nouri sou kadans konkèt tèt nou.

"Nou se sous lavi, lè nou pran danse nanm louvri."  

~  Turenne

Ou danse?  Eske w ka aprann danse?

Se yon bagay natirèl ! Nèspa ?

N ap aprann chak jou ak fyète, lakontantman ak lajwa nètale.

Anmenmtan, nou konn tande moun, ou petèt ou se yonn nan moun ki di: "Mwen paka danse"

Se pa sèlman mwen menm ki deklare: "Ou ka mache! Ou ka danse!"

Gen moun ki paka mache epi ki danse.

Yo danse ak bra yo. Yo danse ak tèt yo.

Yo danse nan tèt yo.

Yo danse ak silans, frekans mouvman yo ap vibre anndan yo.

Epi sa fonksyone !

Enèji a la, lajwa a, koneksyon an, tout la!

Danse se sèlman mouvman rit.

Aprann epi bay leson danse

Nan aprann epi bay leson danse, nou se kanmarad nan yon jounen ak...

  •  vwa enteryè n,
  • mouvman enteryè n,
  • kreyativite enteryè n,
  • verite enteryè n.

Anvirònman aprann ak bay leson jwe sou kèlkeswa danse a, folklò, tradisyon, modèn, kontanporen, kilti pop.

Kòm yon atizay ki vivan epi tankou tout sa k ap viv, pa gen chape nan senbioz ak anvirònman an.

Menm jan tou, aprann nan yon clas, sou entènèt, tankou timoun, jenn jan ou granmoun, nan kote ki fèt pou travay kò nou, nan rityèl danse, ou retrèt gerizon, pote eksperyans ki jwe sou plisyè dimansyon.

Chak anvirònman aprantisaj mande mouvman enteraksyon pa li nan kesyon ak repons kò nou.

Men toujou, ak nanm kadans nou, aprantisaj danse fasil; se yon senp kouran enèji.

Danse, rit ak kilti 

Sa pran rit pou danse.

Nan tout kilti, rit aji sou kalite lavi menm jan kè aji sou kò.

Alòs, kwè m pa kwè m,
danse se kadiomèt yon kilti, ki bay fòs batman kè li.

Antropoloji kiltirèl ak etnoloji kadans egize valè leson danse

Antropoloji kiltirèl modèn se yon domèn rechèch nan syans sosyal sou koutim yon sosyete.

Domèn sa a gen orijin li, epi vin devlope sou enpak etnoloji nan 19e syèk.

Etnoloji se konparezon jan pèp òganize nan sosyete li.

Nan etnoloji kadans ki se branch antropoloji kiltirèl, nou etidye sa ki parèy ak sa ki pa parèy nan kontèks kiltirèl apati de eritaj tradisyon danse kominote diferan.

Konesans sila louvri visyon pwofesè tankou etidyan, chaje ak nivo konsyans ak bon zouti pou n travay fòs memwa kò nou, epi ban nou plis nannan pou n fè pwogrè anpwofondè nan bay leson ak aprann danse.

pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity | prezans total nou depase rèv nou alenfini
Nou se Yonn pou nou soutni yonn lòt solid!

ONÈ ! Mwen se Turenne / Tilarenn ! Nou nan pataj sou byennèt inivèsèl ak lafòm total entegral. Nou jwenn yo sou kadans pwisans prezans nou nan swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou kadanse lajwa mouvman ak konsyans pou ekilib epi amoni alawonnbadè.

Nou se youn ak kadans latè, linivè epi lenfini.
Tout bagay kadanse paske lavi se kadans. Kadans se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman ak konsyans se sous ekilib ak amoni depase tan sou kadans pwisans prezans total nou.

Enèji mwen pou nou: Onè Legba; Onè Zansèt nou yo

Nou louvri pòt. Nou ede nou mete tout baryè atè. Nou ede nou kreye kannal kominikasyon lib. Nou ede nou bay kominote nou otonomi pou nou toujou grandi ak pasyon epi kreyativite pou nou fè epi refè ekilib lavi a.  Nou ede nou soutni epi enspire kominote moun ki toujou kanpe djanm pou nou kadanse ekilib ak amoni alawonnbadè. Nou ede nou pou nou toujou edike tèt nou pou nou vibre ak prezans total nou sou kadans mouvman ak konsyans.  Nou ede nou soutni kominote nou nan respekte esans pwisans swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou ede nou pou nou toujou konpayon ki merite konfyans tout moun nan lidèchip pou nou kenbe angajman nou djanm. Nou ede nou libere tèt nou pou nou pa janm pè. Nou ede nou vwayaje kè kontan pi bon kote pou nou aprann jwenn toujou plis ekilib ak amoni nan tout bagay. Nou ede nou louvri chemen pou pitit fi ak pitit gason nou yo byen nan kò, lespri, tèt ak nanm. Konsa n ap jwi richès lavi a ak entegrite epi kite eritaj lespri abondans pou tout jenerasyon.

soin de soi à la quête de soi au bout de nos rêves à l'infini | self care to self-conquest beyond our wildest dreams to infinity | kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou depase rèv nou alenfini
° Danse en soin de soi à la quête de soi, bienvenue | ° Dances of self care to self-conquest, welcome | ° Kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou, onè | (ikadans.com)

Kòmantè! Commentaires! Comments!

 Pataje lide w.../   Partage tes pensées.../   Share your thoughts.../