° Danse en soin de soi à la quête de soi, bienvenue | ° Dances of self care to self-conquest, welcome | ° Kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou, onè | (ikadans.com)

kadanse prezans nou nan lajwa mouvman ak konsyans: espas enfliyans nou pataje.
Kadans nou se mwayen senp epi aksesib depi toujou pou nou kadanse pwisans prezans total nou ak enèji mouvman nou. Kominikasyon inivèsèl epi onèt asire. 


°
 
Resevwa 5 moman majik sou kadans prezans total

pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity | prezans total nou depase rèv nou alenfini

Antrennman ak pwisans kadans

 Akèy  >  Kadans Swen Tèt Nou Pou Konkèt Tèt Nou  >  Antrennman

Nou renmen antrennman ak pwisans kadans pou swè nou fonn tout sa ki pa nan plas yo, epi bay kò nou bèl fòm ak bèl enèji.

Danse se yon aktivite byennèt total, ki chaje ak bèl enèji anndan tankou deyò, depi nan tèt, dwèt ak zòtèy, rive nan kè ak vibrasyon namm nou. 

Depi tout tan, mouvman kenbe lespri ak kò nou vanyan ak enèji pozitif epi kondisyon fizik djanm, depi ti kat-kat pou nou rive pèsonaj, kèlkeswa jan nou defini pèsonaj. 

Lè nou gen ouvèti pou nou resewa, benefis danse depase kondisyon fizik pou nou viv fòs byennèt eksperyans espirityèl.

Nou ka deside met efò nou sou egzèsis pou nou byen detaye fòm yonn ou plizyè pati nan kò nou. 

Gen yon pakèt tandans pou travay lafòm fizik anmenmtan ke n ap pwofite vwayaje ak rit kadans yo nan lemonn antye: 

  • Zumba kadans
  • Tai chi kadans
  • Dans aewobik
  • Core rhythm
  • 5 rhythms
  • Pilates
  • Yoga
  • Atizay defans

Mèt ak fanatik nan pratik rit danse devlope pwogram sa yo nan kouran eksperyans aprantisaj yo. Genyen se apre dezane ap aprann epi devlope, lòt se yon ide jeni ki rive nan sikonstans inik. 

Nou prezante istwa yo nan chak pwogram detaye. 

Yo pran enfliyans yo nan Amerik laten, Azi, Ewòp, Zend, Afrik epi tradisyon chamann. 

Preparasyon

Tankou nan tout aktivite fizik, yon bon preparasyon esansyèl lè n ap kòmanse, avèk moderasyon, pou evite blese san rezon.

Nou dwe prepare chak pati nan kò nou nèt.

Nou pran konsyans de respirasyon nou.  

Respirasyon se baromèt.

Nou ale dousman, kalmeman ak fasilite. 

Nou koute kò nou, santi po nou, misk ak ligaman nou.

Nou apresye repons entèn ak sensasyon nou. 

Nou mete baz anbyans pou nou travay kò nou nan detant ak plezi. 

Nan antrennman, nou libere enèji entèn nou avèk entansite 

Timidite deyò. Nou danse nan plezi sèlman.

Nou libere enèji entèn nou avèk entansite. 

Entansite se annopozisyon ak tansyon.

Entansite vle di detachman, liberasyon pou nou antre nan kouran bèl enèji n ap libere.

Lè nou nan kouran bèl enèji nou libere, nou antre toutbon nan moman an.

Nou pa santi efò. Nou se mouvman yo. Mouvman yo se nou. 

Nan antrennman, nou fè entansite monte pa etap pou nou libere enèji entèn nou, pou nou libere tansyon, estrès, toksin. 

Nou mete nanm nou annelevasyon, bay kò nou bèl fòm tandike lespri nou pran zèl, lib.


 "Lò mizik la fini, figi Yaya w a di oun fanm 
ki fèk fin fè lanmou"

 ~  Suze Baron

pleine présence au bout de nos rêves à l'infini | mindful presence beyond our wildest dreams to infinity | prezans total nou depase rèv nou alenfini
Nou se Yonn pou nou soutni yonn lòt solid!

ONÈ ! Mwen se Turenne / Tilarenn ! Nou nan pataj sou byennèt inivèsèl ak lafòm total entegral. Nou jwenn yo sou kadans pwisans prezans nou nan swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou kadanse lajwa mouvman ak konsyans pou ekilib epi amoni alawonnbadè.

Nou se youn sou kadans pwisans prezans nou nan swen tèt nou pou konkèt tèt nou epi lajwa mouvman ak konsyans pou ekilib epi amoni alawonnbadè
Tout bagay kadanse paske lavi se kadans. Kadans se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman ak konsyans se sous ekilib ak amoni depase tan sou kadans pwisans prezans total nou

soin de soi à la quête de soi au bout de nos rêves à l'infini | self care to self-conquest beyond our wildest dreams to infinity | kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou depase rèv nou alenfini


° Danse en soin de soi à la quête de soi, bienvenue | ° Dances of self care to self-conquest, welcome | ° Kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou, onè | (ikadans.com)

Kòmantè! Commentaires! Comments!

 Pataje lide w...  Partage tes pensées...  Have your say...