° Danse en soin de soi à la quête de soi | ° Dances of self care to self-conquest | ° Kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou (ikadans.com)

Espas prezans total nou nan lajwa mouvman ak konsyans.
Kadans nou se mwayen senp epi aksesib depi toujou pou nou touche pwisans prezans total nou ak enèji mouvman. Pa gen pi bon pase mwayen kominikasyon inivèsèl sila a. 


°
 
Resevwa 5 moman majik sou kadans prezans total nou

soin de soi à la quête de soi au bout de nos rêves à l'infini | self care to self-conquest beyond our wildest dreams to infinity | kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou depase rèv nou alenfini

12 Prensip Bwa Kayiman kòm eritaj ki abite nou 

 Akèy  >  Kadans Swen Tèt Nou Pou Konkèt Tèt Nou  >  Lakou Sakre  >  12 Prensip Bwa Kayiman

Tèks Pierre Michel Chéry / Kontribisyon Michel-Ange Hyppolite (Kaptenn Koukouwouj) 


12 Prensip Bwa Kayiman
 montre baz ideyolojik moun Zile Kiskeya ki te revolte pou vin granmoun tèt yo. Eske prensip sa yo gen nesesite jounen jodi a? Eske yo ka simante toujou plis tèt ansanm tout bon?

Entansyon nou nan paj sa a, se pou nou tout aji sou tèks la, rann li aktif ak lide pa nou. Nou vle pou w mennen tèks la pi lwen, fè li pran ralonj ak pwòp eksperyans pa w.

Tèks 12 Prensip Bwa Kayiman sa a soti an 2009 anba plim Pierre Michel Chéry epi yo parèt nan lòt espas sou Entènèt tankou Potomitan epi Forum Ayiti ak Jafrikayiti

N ap louvri ak entwodiksyon 12 Prensip Bwa Kayiman yo epi premye prensip la.

Nou ap tann reyaksyon nou sou yo. Apresa, se tanzantan, nou va pote yon lòt lèz nan prensip yo ak ti kòmantè anplis.

Pa ezite poze kesyon, mande limyè. Epitou, se ak plezi Pierre Michel Chéry ap pataje moso nan tan lib li ak nou pou li mennen nou pi lwen sou wout lapanse ki anime tèks ki rele 12 Prensip Bwa Kayiman an.

Bay Lide pa w sou 12 Prensip Bwa Kayiman...

Alaverite, entansyon nou, se ankouraje echanj pou nou grandi ansanm. Depi gen echanj gen opinyon ki pou pran lari. Nou kab tonbe dakò, men konsa tou, panse nou yo kab ale nan direksyon diferan. Se nòmal. 

Li nòmal epi natirèl pou nou genyen opinyon diferan. Sa ki konte se respè yonn pou lòt nan fason flonn panse nou pral pran vòl.

Premye Lèz Nan 12 Prensip Bwa Kayiman


Si yon moun bezwen konprann sosyete ayisyen an nan fondalnatal li, li pa ka mete tradisyon peyi a sou kote. 

Mas esklav ki te fè 1791 ak 1804 yo pa te konn ekri. Se nan pale youn ak lòt, yo te kase randevou. Se nan pale youn ak lòt, youn te esplike lòt demach y ap fè pou yo te retire kò yo anba sistèm esklavajis la.

Se nan kesyonnen sistèm esklavajis la, yo te aprann diferans yo. Se nan aprann diferans ak lòt posiblite lavi a te ka ofri, yo te chwazi vizyon pa yo, yo te chwazi wout pa yo, wout ki pa t ale nan menm direksyon ak wout kolon yo, yo te konstwi vizyon yo sou lavi a, vizyon ki te depaman ak vizyon kolon yo.

Lè nou gade peyi a sou tan lakoloni, nou jwenn plis pase 100 gwoup esklav diferan, ki divize ant nanchon ak tribi.

Premye eleman ki te simante mas esklav yo, se kondisyon esplwatasyon ak demounizasyon yo t ap viv nan sistèm esklavajis la.

Dezyèm eleman ki te simante mas esklav yo ansanm, se enposiblite pou esklav te wè lavi a menm jan ak kolon yo. N ap repete l. Se nan pran konsyans yo pa ka wè lavi a, yo pa gendwa wè kòsmòs la menm jan ak kolon blan yo, esklav yo te antre nan demach pou yo chape anba men kolon yo.

Nan moman sa a, mawon yo te reprezante konsyans avanse esklav yo. Demakasyon sa a te vle di ideyoloji blan yo (krisyanis, ewopeyen, rasis) pa gen priz sou sèvo moun ki pa kwè nan sa blan kwè.

Premye kase-chenn nan te fèt nan sèvo mawon yo, ki te pito pran mòn, pase pou yo te asepte kondisyon sistèm nan.

Anpil prensip Ayisyen ap viv, anpil regleman Ayisyen jwenn sou fason pou yo òganize lavi yo sòti nan demakaj esklav yo fè, etan, epi anvan menm yo te kase chenn yo nan lane 1791.

Konsa nou ka konprann lagè militè a deklanche, ak tout nivo li dwe pran, nan lane 1791, men lagè ideyolojik la te kòmanse apati premye jou mawon yo bati yon peristil anndan koloni an.

Apati moman sa a, mawon yo pral pran distans yo ak vizyon blan yo. Avèk demach sa a, mawon yo pral vini ak pwòp vizyon pa yo sou tout kesyon ki regade lavi moun.

Se konsa, nou ranmase 12 nan pi gwo prensip ki rete vivan nan tradisyon Ayisyen pou nou montre ki baz ideyolojik ki te mennen Bwa Kayiman, epitou ki vizyon lavi ki t ap pale nan seremoni Bwa Kayiman an. 12 Prensip Bwa Kayiman sa yo, se 12 repons dirèk, 12 repons ki depaman ak lide ki t ap sikile nan epòk la sou lavi an jeneral.

Bwa Kayiman gen plis pase 12 prensip. Chak Ayisyen andwa chwazi ki lòt prensip li jije ki pi enpòtan pase sa nou bay la yo, men se pou tout eritye nèg Bwa Kayiman yo fè sa yo konnen pou tout limanite aprann konnen ki vizyon ki te motive yon gwoup esklav, lè yo te pete yon rèl ki fè lanfè lakoloni an tranble. 

Jouk jounen jodi a, nan lane 2009, n ap viv soukous kout rèl sa a. 

Premye prensip, ki sèvi baz pou kèlkeswa lòt prensip, k ap vini se kòmandman nimewo 1 an.

Premye Prensip:

"Tout moun se moun.
Pa gen moun pase moun."

Prensip sa a se pi gwo prensip ki mennen oubyen ki sòti nan Bwa Kayiman. 

Annik sonje depi Kristòf Kolon te fè dappiyanp sou tè Endyen yo, nan ane 1492, Loksidan te envante tout kalite teyori pou klase moun dapre koulè po yo. 

Lè yon mawon te pran mòn, kolon an di se yon esklav parese... 

Lide sa yo te si tèlman fò nan tan lakoloni, pèson pa te ka admèt se paske mawon yo te kwè: tout moun se moun, epi pa gen moun pase moun, ki fè yo te derefize kondisyon esklavay la.

Prensip sa a, ki sòti nan goumen kont lesklavay, travèse tan (plis pase 200 ane) pou li rive jwenn nou jounen jodiya.  Prensip sa a tounen youn nan pwovèb Ayisyen plis sèvi pou denonse move tretman ak mepri pou moun, kèlkeswa kote y ap viv la.

Nan pifò sosyete sou latè, se nan redi, se nan goumen, se grenn pa grenn, moun ap admèt yon prensip ki di: "Tout moun se moun. Pa gen moun pase moun".


Seksyon Pataj

Lide pa w sou 12 Prensip Bwa Kayiman...

Pataje alèz!

Men kèk egzanp...
° Kisa tèks la reveye lakay ou?
° ki aksyon, ki mouvman, kalite enfòmasyon sa enspire w?
° Poukisa, dapre oumenm, otè a chwazi tit 12 Prensip Bwa Kayiman an?

Pawòl pou ou...


Pierre Michel Chéry
 se yonn nan manm Akademi Kreyòl Ayisyen an.  
Pierre Michel Chéry, se yon jesyonè, lengwis epi womansye ki fè mo yo danse nan lang kreyòl la. Li fè pwomosyon lang kreyòl la ak kilti popilè peyi Ayiti.  Konsa Pierre Michel Chéry ap potekole pou n danse lavi an kreyòl nan REKA (Rezo Kreyolis Ayisyen)  epi nan IOCP (International Organization of Creole People).

soin de soi à la quête de soi au bout de nos rêves à l'infini | self care to self-conquest beyond our wildest dreams to infinity | kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou depase rèv nou alenfini
Nou se yonn pou nou bay yonn lòt limyè nou.

ONÈ ! Mwen se Turenne / Tilarenn ! Nou nan pataj sou byennèt inivèsèl ak lafòm total entegral. Nou jwenn yo sou kadans pwisans prezans nou nan swen tèt nou pou konkèt tèt nou. Nou danse lajwa mouvman ak konsyans pou ekilib epi amoni alawonnbadè.

Nou se yonn sou kadans pwisans prezans nou nan swen tèt nou pou konkèt tèt nou epi lajwa mouvman ak konsyans pou ekilib epi amoni alawonnbadè
Tout bagay file sou kadans paske lavi se kadans. Kadans se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman ak konsyans se sous ekilib ak amoni total depase tan sou kadans pwisans prezans nou nan swen tèt nou pou konkèt tèt nou

soin de soi à la quête de soi au bout de nos rêves à l'infini | self care to self-conquest beyond our wildest dreams to infinity | kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou depase rèv nou alenfini
° danse en soin de soi à la quête de soi | ° dances of self care to self-conquest | ° kadans swen tèt nou pou konkèt tèt nou (ikadans.com)

Commentaires! Comments! Kòmantè!

Partage tes pensées...  Have your say...  Pataje lide ou...