Rezo kadans 
   nan lemonn 

Akèy  >  Entwodiksyon: Nanm Kadans  >  Repètwa Rezo Kadans


Repètwa rezo kadans livre dinamik ki louvri sou richès pratik danse sou tout planèt la. 


Nou rive kote ki pa gen parèy li sou tout twal la nèt, kote tradisyon kontre ak modènite. 

Ou gen pou pran anpil plezi, si w se fanatik ki pratike danse. 


Si w rive isit la atoutaza nan fè rechèch, ou gen pou jwenn bèl trezò. 

Valè tradisyon nan modènité epi benefis modènite jwenn nan tradisyon, se apròch sa nou pran sou sijè nou mete nan kategori ki pa konvansyonèl. 


"Yon ti farinay lapli danse nan tout kò m...
mwen chèche rèv lezòm... pou lavi fiti"

~   André Fouad

danse grave nan wòch | Trättelanda, Bohuslän nan Lwès Laswèd


Pran plas ou nan richès rezo sila

 • Ou gen yon sans egize pou aprann sou diferans ak resanblans ?

 • Ou vle obsève epi eksplore san limit ?

 • Ou gen ouvèti pou fè vibrasyon w monte ak dekouvèt epi vizyon kilti nan lemonn ki pote lòt pèsepsyon ?

Rezo sila a ap ba w nannan pou yon vwayaj ekstraòdinè nan lemonn.


Ki sa w ap jwenn tout bon?


W ap jwenn enfòmasyon sou tout kategori aktivite ki gen rapò ak danse, tankou mizik, kalite kadans, dansè, video, estidyo, travay, boutik epi evènman entènasyonal.

 
N ap plonje nan listwa, repètwa, kalandrye lemonn epi antrevi sou kadans, depi nan tradisyon rive nan modènite kontanporen. 

Nou pran anpil fyète pou nou mennen planèt la toupre dwèt ou. 

Nou vle pou w enpregne w nan obsève epi pran sans vibrasyon tout kilti sou planèt la, pou w wè kijan yo gen rezonans pozitif ak kadans nan lavi detoulejou w.


Jounen sila pral... 

 • egize imajinè w sou lòt dimansyon epi memwa kò w sou ouvèti mayifik tou nèf. 
   
 • mennen konsyans pou w apresye pi fò, pi fon, vitalite ak kreyativite w, depase tan tout bon. 

 • revle ke koneksyon toujou pi fò ak pwòp tèt ou ap toujou anplas. 

N ap reponn bezwen w pou w konprann toujou pi byen epi pou w konnen kote ou ka jwenn bèl espas pou pratike danse.


Ki sa nou di sou sèn pou danse ? 


Sèn pou danse toupatou ! Tout bon ! 

N ap mennen konsyans sou bagay ekstraòdinè ke nou ka viv depi pwòp kay nou rive kote nou poko konnen nan kilti kemèt epi endijèn. N ap dekouvri trezò nan lekòl pou danse lokal epi atelye entènasyonal oubyen retrèt ak kadans.

Sèn pou danse, se pa yon kote fizik.


Se kote nou fè yonn ak kadans, kote nou pran tout benefis kadans ak fòs konsyans nou aklè de...

 • anrasinman pi byen epi ankraj pi lwen pase tan

 • detant pou lekout tèt nou ak kò nou, debarase de tout tansyon, estrès ou blokaj 

 • kouran enèji ki koule pi byen pou ogmante kapital sante nou epi fonksyon entèn nou. 
   
 • lajwa sanfin

 • ekilib ak amoni


Repètwa rezo kadans se kote nanm nou danse lakay nou toupatou nan lemonn.
Have your say... Partagez votre pensée... Pataje komantè ou...