ak ekilib epi amoni sou kadans revolisyon mouvman ak konsyans
Tout bagay file sou kadans paske lavi se kadans. Kadans se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman ak konsyans se sous ekilib ak amoni total global depase tan, epi konkèt pwòp tèt nou

°  resevwa bèl zèv kajou pawòl sajès kadans nou met ansanm pou ou

Infinité au bout de nos rêves et au-delà pour mieux danser sa vie | Infinity beyond our top potential wildest dreams to fully dance life | pase rive jwenn tete foumi rèv nou pou nou toujou danse lavi

Pawòl sajès kadans, bon mo pou kò, kè, lespri ak nanm nou

 Akèy  >  Entwodiksyon : Nanm Kadans  >  Pawòl Sajès Kadans


Se mèt kò ki veye kò

Ak pasyans, n'ap rive jwenn tete foumi
   
 ~  pwovèb kreyol

Mache epi chemen va louvri

 ~  Pwovèb Zen

Pa blye, solèy la malgre li konn wout la, sa pran'l tout yon jounen pou'l rive janbe syèl

  ~  Serge Madhère


Pawòl sajès kadans se bon mo pou kò, kè, lespri ak nanm nou; moman majik, eksperyans ak obsèvasyon moun tout kote, tout metye ak tout koulè.

Mete w alèz pou pataje epi wè pi devan moun pa milye ak milyon toupatou sou latè k ap resevwa valè pawòl sa yo ak tout fòs vibrasyon nan kè ak kò yo. Imajine w…


Pawòl sajès kadans montre fòs vital danse pou lafòm fizik, konkèt pwòp tèt nou, aksyon nou epi menm prevansyon patoloji modèn tankou estrès epi epwizman moral.


Fòs rit mo yo fòme yon melodi an amoni ak foto, zèv orijinal epi video.


Pran tout savè chak mo. Apresye kijan yo ede nou pran rasin alòske y ap elve nou, pou favorize ekilib nou ak amoni lespri ak nanm nou. Entegre esans fondamantal tout sajès yo
.


Pèmèt ou angaje nan chalè pawòl sajès kadans yo ofri, ak tout kè w, epi pran enspirasyon pou w danse lavi.
Pawòl sajès kadans
pa otè


Pawòl sajès kadans
pa mo klePawòl sajès kadans pou nou pran bon jan elan


''...Danse Sa ban nou kouray... sa ban nou fòs, sa fè nou byen...''

   ~ Les danseuses de Port-au-PrinceTan difisil mande pou mare ren pou nou danse pi rèd  

   ~  Alice Walker


Pawòl sajès kadans montre tout maji mouvman ak konsyans epi kijan mouvman danse ede nan balanse chakra nou.


Pawòl sajès kadans bay nati elemantal mouvman danse:...Kadans a péyi-la...
Sé li ka chayé mwen 
Sé sa ka brilé mwen 
Sé li ka ay menné nou pli wo...
Tam pi tam tam pi tam tanbou ké woulé...

  ~  SOFT (chante |Kadans a peyi la)
Pawòl sajès kadans montre tout maji mouvman ak konsyans epi kijan mouvman danse ede nan balanse chakra nou.


Infinité au bout de nos rêves et au-delà pour mieux danser sa vie | Infinity beyond our top potential wildest dreams to fully dance life | pase rive jwenn tete foumi rèv nou pou nou toujou danse lavi

Have your say... Partagez votre pensée... Pataje komantè ou...