Ekilib ak amoni sou kadans mouvman ak konsyans

°  resevwa bèl zèv pawòl sajès nou met ansanm pou ou

A l'infini, au bout de nos rêves et au-delà pour toujours danser sa vie…| beyond our top potential wildest dreams to fully dance life…| pase rive jwenn tete foumi rèv nou pou nou toujou danse lavi...


Pawòl pale kadans, bon mo pou lespri, kò ak nanm nou

 Akèy  >  Entwodiksyon : Nanm Kadans  >  Pawòl Pale Kadans


Pawòl Pale Kadans, bon mo pou lespri, kò ak nanm nou

Se mèt kò ki veye kò

Ak pasyans, n'ap rive jwenn tete foumi
   
 ~  pwovèb kreyol

Mache epi chemen va louvri

 ~  Pwovèb Zen

Pa blye, solèy la malgre li konn wout la, sa pran'l tout yon jounen pou'l rive janbe syèl

  ~  Serge Madhère


Pawòl pale kadans se bon mo pou lespri, kò ak nanm nou, moman majik, eksperyans ak obsèvasyon moun tout kote, tout metye ak tout koulè.

Mete w alèz pou pataje epi wè pi devan moun pa milye ak milyon toupatou sou latè k ap resevwa valè pawòl pale kadans sa yo ak tout fòs vibrasyon kè ak kò. Imajine w…

Pawòl pale kadans montre fòs vital danse pou lafòm fizik, estim tèt nou, aksyon nou epi menm prevansyon patoloji modèn tankou estrès epi epwizman moral.

Fòs rit mo yo fòme yon melodi an amoni ak foto, zèv orijinal epi video.


Pran tout savè chak mo. Apresye kijan yo ede nou pran rasin alòske y ap elve nou, pou favorize ekilib nou ak amoni lespri ak nanm nou. Entegre sajès esans fondamantal tout pawòl yo
.


Pèmèt ou angaje nan chalè pale kadans yo ofri, ak tout kè w, epi pran enspirasyon pou w danse lavi.Pawòl pale kadans
pa rejyon


Pawòl pale kadans
pa otè


Pawòl pale kadans
pa mo klePawòl pale kadans pou nou pran bon jan elan


''...Danse Sa ban nou kouray... sa ban nou fòs, sa fè nou byen...''

   ~ Les danseuses de Port-au-Prince


Tan difisil mande pou mare ren danse pi rèd  

   ~  Alice Walker
Pawòl pale kadans bay nati elemantal mouvman danse:...Kadans a péyi-la...
Sé li ka chayé mwen 
Sé sa ka brilé mwen 
Sé li ka ay menné nou pli wo...
Tam pi tam tam pi tam tanbou ké woulé...

  ~  SOFT (chante |Kadans a peyi la)
Pawòl pale kadans montre tout maji mouvman ak konsyans epi kijan mouvman danse ede nan balanse chakra nou.

Have your say... Partagez votre pensée... Pataje komantè ou...