ak ekilib epi amoni sou kadans revolisyon mouvman ak konsyans
Tout bagay file sou kadans paske lavi se kadans. Kadans se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman ak konsyans se sous ekilib ak amoni total global depase tan, epi konkèt pwòp tèt nou

°  resevwa bèl zèv kajou pawòl sajès kadans nou met ansanm pou ou

Infinité au bout de nos rêves et au-delà pour mieux danser sa vie | Infinity beyond our top potential wildest dreams to fully dance life | pase rive jwenn tete foumi rèv nou pou nou toujou danse lavi

Pasyon danse lapèl zansèt yo

 Akèy  >  Entwodiksyon : Nanm Kadans  >  Danse Tradisyon >  Lapèl Zansèt YoNan pasyon danse lapèl zansèt yo, mwen jwenn pi gran memwa ki egziste; memwa kò nou, memwa zantray nou. 

Konsa, mwen vin konprann ke kadans danse tradisyon se yon eleman fondamantal nan tout kilti toupatou nan lemonn. Se konsa tou, pèsòn pa bezwen etone de pwisans enèji kadans ka delivre.

Nou mèt vire l jan nou vle, rejte l, aksepte l, bliye l, demonise l, onore l, li ret la tankou tout verite; yon evidans. Tout moun ki branche sou evidans sa a, nan pasyon danse tradisyon, touche yon nivo konsyans ekstraòdinè.
Pasyon danse lapèl zansèt yo pèmèt mwen rejwenn lonbrit rasin mwen

Mwen se pitit imigran ane 70 yo nan Kanada.

Pasyon danse lapèl tradisyon zansèt yo pèmèt mwen rejwenn lonbrit rasin mwen.


Nan chèchè lavi miyò, papa m ak manman m sanble konprann ke tout sa ki pa yo menm miyò pase yo. Antouka, se mak sa yo kite sou mwen.


Men... Ay, ya yay... kè m revòlte, kò m revòlte !


''Bay kou bliye, pote mak songe'' 

 ~  Pwovèb kreyòl


Mwen vin konprann ke sa n ap chèchè ak tout nanm nou se sa nou jwenn. 


Konsa, mwen jwenn ak memwa kouche nan liv. Mwen jwenn ak medam k ap chèchè sa ki pa yo tankou mwen, epi nou rasanble, nou mete nou sou chemen lakonesans. Nou jwenn ak yon dam, Dulia Berthaud, ki gen konsyans valè kilti nou epi ki gen jenerozite transmèt nou tout sa li kapab nan danse tradisyon kadans Ayiti.


Kò m reponn prezan. Nanm mwen reponn prezan.


Mwen danse ak tout fyèl zantray mwen lapèl tradisyon zansèt yo ki plante rasin yo nan filozofi Vodou.Nan chèchè konnen ak chèchè konprann, mwen leve dra sou siyifikasyon chak rit pou mwen sa dekouvri lespri yo ti mòso pa ti mòso.


Richès sila, pou byen konnen li, pou byen konprann li epi byen layite li, se travay tout yon vi, se travay sou plisyè jenerasyon...

Nan bwote bèl enèji ki nan zantray mwen...


Mwen angaje m isit la pou promosyon danse tradisyon nan tout kilti sou planèt la ak tout byennèt natirèl yo mennen epi espri devlopman kreyatif ki solid pou tout jenerasyon.

 ~  Turenne / Tilarenn


Have your say... Partagez votre pensée... Pataje komantè ou...