Ekilib ak amoni sou kadans mouvman ak konsyans

°  resevwa bèl zèv pawòl sajès nou met ansanm pou ou

A l'infini, au bout de nos rêves et au-delà pour toujours danser sa vie…| beyond our top potential wildest dreams to fully dance life…| pase rive jwenn tete foumi rèv nou pou nou toujou danse lavi...


Onè! 
nan kè nanm kadans mouvman ak konsyans  

Akèy  >  Entwodiksyon: Nanm Kadans  >   Onè! Nan Kè Nanm Kadans / Kontak


tradisyon danse Gwoka | kè nanm kadans nou | Deviant Art

Onè! Ou isit la, nan kè nanm kadans, lakay ou. 

Se yon gwo defi pou nou pataje nan plizyè lang, fòs revolisyon mouvman ak konsyans nanm kadans nou ki se vanyans, lajwa pwofon, pasyon, byennèt ak lafòm total epi rasin, esans vitalite nou! Nou se Yonn!


Mwen kwè pataj sa gen enpòtans kapital epi se bèl plezi pou nou ouvè konesans ak konsyans nou ak lemonn antye. Se yon jounen kè kontan nètale ak reyònman verite integrite kè ak kò nou. 


Pouvwa revolisyon mouvman ak konsyans nanm kadans nou pou avive pwisans fòs enteryè nou, pou nou viv ak ekilib epi amoni alawonnbadè, simaye ak onè san rete, nan pataj de bra ak kè louvri sou lemonn. 

Renmen Danse

Renmen Danse mete n nan pozisyon pou nou pataje sou lanmou kadans mouvman danse lavi nou.


Pale de eksperyans ou. Pale jan w pito. Pale ak rit pawòl kè ak kò w. 
Ou ka touche m epi touche anpil moun plis pase nou ka imajine. 

Pawòl Pou Ou Si w Vle!

Ki mouvman w?

Pataje santiman w, eksperyans, espwa, lanmou, lajwa danse lavi w!

Pawòl pou ou...


Ou mèt kòmanse pataje lanmou an touswit osnon pran tan w anvan pou w wè ki nannan ki gen isit la. 
Ou ka pito vle nou fè konesans an premye sou Ki Moun Mwen Ye epi Danse Lavi.  Se Chwa w Nètale!


Mwen ankouraje w kite zèt ou viv chalè chak moman pou w apresye epi anbrase dofis vwayaj sou zèl nanm kadans sila...


Nou bezwen danse lavi absoliman pou nou kanpe ak ekilib epi amoni alawonnbadè!


Kè nanm kadans sila


Paske mouvman ak konsyans se fondasyon, eleman esansyèl, sous lespri, nannan nanm kadans nou. 

W ap jwenn menm lespri nanm kadans mouvman ak konsyans. pou rejwisans nou, nan boutik nou ki ofri n enspirasyons pou nou danse lavi toujou...


Esans vitalite kè nanm kadans sila depoze sou ekspètiz mwen devlope ak lojisyèl biznis * ki pèmèt mwen pataje avèk pasyon epi otantisite, vanyans epi entegrite. Kòm se ak mouvman danse mwen pi alèz pou m kominike, se yon defi sanparèy pou mwen eksprime pwisans mouvman ak konsyans nanm kadans avèk mo. 


Di m ki jan w wè sa kote pa w!


Kòmanse jounen an
 

Nou se Yonn!
Kòmanse jounen an avè n la a. 


Lanmou, lajwa, pasyon, ekilib ak amoni toupatou, nan chak mo vwayaj nan lemonn antye sila ki merite tout angajman wout la mande pou nou danse lavi nou toujou..


Se dans ki fè kè n bat! 
Kite nanm kadans ou ale lib-elibè!


* enfòmasyon an anglè sèlman


Contact / Communication / Kontak

* All fields followed by an asterisk must be filled in....
** Tous les champs suivi d'un asterix doivent être remplis....
***Ou dwe antre enfòmasyon nan chak kaz ki gen yon asterix...

*Please enter the word that you see below...
**Copiez le mot ci-dessous...
***kopye mo ki anba la...

  


Have your say... Partagez votre pensée... Pataje komantè ou...