Danse lavi,
    danse nanm nou...

Akèy  >  Entwodiksyon: Nanm Kadans  >  Ki Moun Mwen Ak Danse Lavi


Danse lavi! Danse nanm ou, nan mouvman ak konsyans | Zèv atis Reginald Nazaire (NAZAREGI)


Danse lavi se pran chemen danse nanm ou ak konkèt pwòp tèt ou. Danse nanm ou se viv ak lafòm total, ekilib epi amoni alawonnbadè. Fòs kadans, se bèl resous byennèt total kapital inivèsèl depase tan an, ki aksesib byen fasil pou tout moun, ke mwen konnen byen e ke mwen pataje kè ak nanm louvri alèz.

Kadans kenbe m fèm ak fòs lavi nan mouvman ak konsyans, natirèl epi toujou jenn.

Nenpòt ki kote w ye, nenpòt ki pozisyon w nan lavi, kadans se yon baz natirèl pou w viv lajwa rèy chèfmèt tèt ou, pou lasante total, libète espirityèl, byennèt kò, kè, lespri ak nanm, travèse dimansyon tan an, epi pi plis toujou...

N ap danse lavi nou pou n boujonnen jis nan nannan alenfini, sou kadans konkèt pwòp tèt nou ak eritaj nanm kadans nou nan mouvman ak konsyans.

Mwen se konpayèl ou sou wout la, Tilarenn...

Danse lavi! Danse nanm nou! | Tilarenn

...Yo nonmen m tou Turenne Joseph, etnològ nan kadans.

Mwen devlope vokasyon m pi plis nan aprantisaj otonòm, anpil fòmasyon pratik epi edikasyon sou etnoloji ak fim etnografik nan Inivèsite Laval.

Jalon jounen mwen se  :

 • Fòmasyon san rete ak devlopman nan kadans tradisyonèl ayisyen
   
 • Kreyasyon ak devlopman twoup kadans Gwoup Kiskeya... (1984-1995)

 • Bay leson kadans tradisyonèl ayisyèn epi initiasyon sou rit Afrik ak Karayib 

 • Initiasyon entansif, Pwogram ete nan kadans kontanporen, balè, chante epi tanbou ak Groupe de la Place Royale
   
 • Pwogram fòmasyon ak antrennman atistik epi pwofesyonèl sou kadans ak Compagnie Danse Nyata Nyata

 • Atelye entansif ete, Tanbou ak Danse nan Compagnie Danse Nyata Nyata

 • Inisyasyon Salsa epi Capoeira nan Studio Danse Montréal

 • Kontribisyon Danse nan pwogram aktivis 


Mwen konn enpresyone tèt mwen epi admire pwòp kouraj mwen ak enèji m pou m pase annaksyon, aprann epi pwodwi kalite, sèlman kalite, toujou kalite.

Vizyon m toujou aklè pou byennèt total kapital. 
Mwen swiv chemen sa a malgre tout baryè mwen jwenn sou wout mwen. 
Vitalite m se fòs rasanbleman. Angajman m pou kreye bèl anvironman ak amoni epi lajwa alenfini, se sous motivasyon.


Mwen mache ak serenite epi volonte simaye respè ak lajwa.

Sou vibrasyon lajwa an pwofondè, mwen vle mennen tout moun danse lavi nan limyè tout potensyèl mouvman ak konsyans nou.

Tilarenn se non Sajès Manbo Kreyòl  ke mwen resevwa nan yon etènèl sonj je klè.


Tou rele m Tilarenn.


Tout bagay kòmanse ak yon entansyon

Danse lavi | Tilarenn Ayiti la

Paske m santi l nan zantray mwen, mwen pran angajman pou m swiv chemen esans verite nou tout genyen anndan nou.

Mwen kite kouran kadans lavi koule lib.

Mwen louvri nanm mwen, kite l ale. 

Mwen libere esans vibrasyon nanm mwen pou ranfòse lyen ak zansèt yo.

Chak mo, chak jès, ap danse ak zetwal, pran elan nan linivè.

Mwen konprann ke nou dwe mèt pwòp tèt nou. Mwen la pou m manifeste sa m fèt pou m pataje.


Pataj pou nou danse lavi ak byennèt epi lafòm total entegral kapital


M ap transmèt tout sa mwen konnen, tout sa mwen aprann sou fòs rasin nanm kadans nou nan mouvman ak konsyans atravè eritaj zansèt yo.

Nou pral elve konsyans nou.

Se kesyon kilès nou ye epi kijan n ap grandi.

Se kesyon boujonnen ak fòs vanyans epi kouraj epi sajès.


Okenn lapenn, ni fache, ni resantiman p ap janm jwenn plas pou gate jwisans vwayaj otantik tout bon sila a.


Nou dwe danse nanm nou !


Mwen angaje nèt pou nou danse nanm nou epi se ak ekzanp m ap bay limyè mwen pou ede nou tout nan klere chemen an.

Mwen poze kò m ak kè m pou mwen oze briye tou limen. 


Kadans World Dance Spirit Danses se pou ou pou w pran san kondisyon, apresye epi entegre fòs kadans lavi w. Pou mwen, se yon espas pou pataje ak lemonn antye epi poze fondas mouvman entènasyonal inivèsèl nou,
Lakou Sakre Sivilizasyon Nou Sou Kadans Lavi.

Kòm Nou se Youn, enèji chak zèt ki nouri pozitivman se fondas pou kwasans individyèl ak kolektif nou tout.


''Li miyò pou fè konkèt rèy, chefmèt tèt ou
pase ou genyen mil batay.
Viktwa w sou tèt ou se pa w tout bon.
Ni zanj, ni demon, ni syèl, ni lanfè paka retire l.''  

~  Buddha


Kadans danse lavi m

Danse lavi, kite kouran li koule lib...


Lavi m se yon jounen sou kadans!


Mwen rekonèt ke chemen an ap toujou gen valè depi nou rete otantik ak nanm nou epi nou aprann pran plas nou avèk entegrite.

Se yon demach entegral k ap boujonnen.

M ap mete tout baryè atè. 

Se yon vwayaj kote mwen kare nèt pou nou danse nanm nou sou tout wout chemen lavi nou.


Kadans nan lavi, se yon sous enspirasyon vital, pou nou kreye ak ekilib epi amoni, byennèt ak lafòm total epi richès alenfini. 


Al li Pòtrè nou tou sou blog la.


Danse lavi vle di vibre ak tout nanm nou, pou zèt nou toujou reyonnen nan fondas fòs li ak byennèt epi lafòm total entegral kapital.

Eske w danse?

Pataje avè n!

Pataje santiman w, eksperyans, lanmou, lajwa danse lavi w!

Pawòl pou ou...

Kisa lòt vizitè ap pataje tou?

Swiv fil lanmou sila a...

Mwen pa konn danse,
men pawòl mwen yo
se yon yanvalou pou ou
 
Mwen pa konnen danse. Si yon moun ta mande mwen kisa ki atire mwen nan espas nou ye la a? Mwen va reponn: Prezans mwen isit la soti nan pasyon mwen …

* Click here to write your own...
** Cliquez ici pour écrire votre propre page...
*** Clike la pou ekri paj ou touContact / Communication / Kontak

* All fields followed by an asterisk must be filled in....
** Tous les champs suivi d'un asterix doivent être remplis....
***Ou dwe antre enfòmasyon nan chak kaz ki gen yon asterix...

*Please enter the word that you see below...
**Copiez le mot ci-dessous...
***kopye mo ki anba la...

  Have your say... Partagez votre pensée... Pataje komantè ou...