Danse lavi ak 
richès
   konkèt pwop tèt nou

Akèy  >  Entwodiksyon: Nanm Kadans  >  Ki Moun Mwen epi Danse LaviDanse lavi se chwazi viv richès konkèt pwòp tèt nou epi repann enèji limyè nanm nou. Konkèt pwòp tèt nou se viv anfòm total, kè, kò ak lespri epi ak ekilib epi amoni alawonnbadè. Repann enèji limyè nanm nou se vibrasyon esans nou nou touche epi deploye atravè nanm kadans nou, kannal resous byennèt total kapital fondamantal, inivèsèl.


Nenpòt ki kote w ye, nenpòt ki pozisyon w nan lavi, kadans se yon baz natirèl pou bon jan kalite viv ak lajwa rèy chèfmèt tèt nou, lasante total, libète espirityèl, byennèt kò ak lespri individyèl epi kolektif, travèse dimansyon tan, epi plis toujou...

Kadans kenbe m fèm ak tout konsyans vibrasyon enèji natirèl pa m epi fòs jouvans mwen.


Pwisans konsyans nou toujou aksesib pou nou jwi konkèt pwòp tèt nou alòske n ap viv eritaj nanm kadans nou epi touche zèt pwofon nou.

Mwen se Tilarenn

...Yo nonmen m tou Turenne Joseph, appranti kadans etnològ.


Mwen devlope vokasyon m pi plis nan aprantisaj otonòm, anpil fòmasyon pratik epi edikasyon sou etnoloji ak fim etnografik nan Inivèsite Laval.

Mwen konn enpresyone tèt mwen epi admire pwòp kouraj mwen ak enèji m pou m pase annaksyon, aprann epi pwodwi kalite, sèlman kalite, toujou kalite.

Vizyon m toujou aklè pou byennèt total kapital. 
Mwen swiv chemen sa a malgre tout baryè mwen jwenn sou wout mwen. 
Vitalite m se fòs rasanbleman.
Angajman m pou kreye bèl anvironman ak amoni epi lajwa alenfini, se sous motivasyon.


Mwen mache ak serenite epi volonte simaye respè ak lajwa.

Sou vibrasyon lajwa an pwofondè, mwen vle mennen tout moun danse lavi nan limyè tout potansyèl mouvman ak konsyans nou.

Tilarenn se non Sajès Manbo Kreyòl  ke mwen resevwa nan yon etènèl sonj je klè.


Tou rele m Tilarenn.


Tout bagay kòmanse ak yon entansyon

Paske m santi l nan zantray mwen, mwen pran angajman pou m swiv chemen esans verite nou tout genyen anndan nou.

Mwen kite kouran kadans lavi koule lib.

Mwen louvri nanm mwen, kite l pran zèl. 

Mwen alekout esans vibrasyon nanm mwen pou ranfòse lyen ak zansèt yo.

Chak mo, chak jès, ap danse, ap pran elan nan linivè.

Mwen konprann ke nou dwe mèt pwòp tèt nou. 


Mwen la pou m manifeste sa m fèt pou m pataje.


Pataj pou nou danse tout richès lavi 


M ap transmèt tout sa mwen konnen, tout sa mwen aprann sou fòs rasin nanm kadans nou nan mouvman ak konsyans atravè eritaj zansèt yo.

N ap elve konsyans nou toujou plis.

Se kesyon kilès nou ye epi kijan n ap grandi.

Se kesyon boujonnen ak fòs vanyans epi kouraj epi sajès.


Okenn lapenn, ni fache, ni resantiman p ap janm jwenn plas pou gate jwisans jounen otantik tout bon sila a.


Nou dwe danse esans nou !


Mwen angaje nèt epi se ak ekzanp m ap bay limyè mwen pou ede nou tout nan klere chemen an.

Mwen poze kò m ak kè m pou mwen oze briye tou limen. 


Kadans World Dances Spirit Danses se pou ou pou w pran san kondisyon, apresye, entegre epi pataje fòs kadans lavi nou. Pou mwen, se yon espas ki ouvri sou lemonn antye pou mwen pran elan pou poze fondas mouvman entènasyonal inivèsèl nou, Lakou Sakre Sivilizasyon Nou Sou Kadans Lavi.

Kòm Nou se Youn, enèji chak zèt ki nouri pozitivman se fondas pou kwasans individyèl ak kolektif nou tout.

''Li miyò pou fè konkèt rèy, chefmèt tèt ou 
pase ou genyen mil batay. 
Viktwa w sou tèt ou se pa w tout bon. 
Ni zanj, ni demon, ni syèl, ni lanfè paka retire l.''  

~  Buddha


Kadans danse lavi m


Lavi m se yon jounen sou kadans!


Mwen rekonèt ke chemen an ap toujou gen valè depi nou rete otantik ak nanm nou epi nou aprann pran plas nou avèk entegrite.

Se yon demach entegral k ap boujonnen epi ki bezwen pou nou mete tout baryè atè. 


Se yon vwayaj kote mwen kare nèt pou nou vibre ak tout grandè nanm nou sou tout wout chemen lavi nou.


Kadans nan lavi, se yon sous enspirasyon vital, pou nou kreye ak ekilib epi amoni, byennèt ak lafòm total epi richès alenfini. 


Danse lavi vle di vibre ak tout nanm nou, pou zèt nou toujou reyonnen de tout grandè nanm nou ak byennèt epi lafòm total entegral kapital. Mwen chwazi mòd lavi sa a epi pou m entegre toujou pi byen fòs revolisyon sosyal, ekonomik, kiltirèl, politik ak espirityèl mouvman ak konsyans nan lavi detoulejou mwen. E oumenm?


Pataje avè n!

Pataje santiman w, eksperyans, lanmou, lajwa danse lavi w!

Pawòl pou ou...

Kisa lòt vizitè ap pataje tou?

Swiv fil lanmou sila a...

Mwen pa konn danse,
men pawòl mwen yo
se yon yanvalou pou ou
 
Mwen pa konnen danse. Si yon moun ta mande mwen kisa ki atire mwen nan espas nou ye la a? Mwen va reponn: Prezans mwen isit la soti nan pasyon mwen …

* Click here to write your own...
** Cliquez ici pour écrire votre propre page...
*** Clike la pou ekri paj ou tou


Jalon jounen sou kadans mwen


Jalon jounen sou kadans mwen se  :

 • Fòmasyon san rete ak devlopman nan kadans tradisyonèl ayisyen
   
 • Kreyasyon ak devlopman twoup kadans Gwoup Kiskeya

 • Bay leson kadans tradisyonèl ayisyèn epi initiasyon sou rit Afrik ak Karayib 

 • Initiasyon entansif, Pwogram ete nan kadans kontanporen, balè, chante epi tanbou ak Groupe de la Place Royale
   
 • Pwogram fòmasyon ak antrennman atistik epi pwofesyonèl sou kadans ak Compagnie Danse Nyata Nyata

 • Atelye entansif ete, Tanbou ak Danse nan Compagnie Danse Nyata Nyata

 • Inisyasyon Salsa epi Capoeira nan Studio Danse Montréal

 • Kontribisyon Danse nan pwogram aktivis 

Contact / Communication / Kontak

* All fields followed by an asterisk must be filled in....
** Tous les champs suivi d'un asterix doivent être remplis....
***Ou dwe antre enfòmasyon nan chak kaz ki gen yon asterix...

*Please enter the word that you see below...
**Copiez le mot ci-dessous...
***kopye mo ki anba la...

  Have your say... Partagez votre pensée... Pataje komantè ou...