ak ekilib epi amoni sou kadans revolisyon mouvman ak konsyans
Tout bagay file sou kadans paske lavi se kadans. Kadans se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman ak konsyans se sous ekilib ak amoni total global depase tan, epi konkèt pwòp tèt nou

°  resevwa bèl zèv kajou pawòl sajès kadans nou met ansanm pou ou

Infinité au bout de nos rêves et au-delà pour mieux danser sa vie | Infinity beyond our top potential wildest dreams to fully dance life | pase rive jwenn tete foumi rèv nou pou nou toujou danse lavi

Byennèt espirityèl ak kadans 

Akèy  >  Entwodiksyon: Nanm Kadans  >  Byennèt EspirityèlByennèt espirityèl, se sa ki mete mouvman danse, nanm kadans sakre,         
non yon klas apa de tout lòt aktivite fizik ki egziste,
byen ke se yon senp kouran enèji.

"Koute chante w  epi danse Nanm ou"

~  Turenne


Danse, lasante ak lafòm total, se byennèt espirityèl 

dans se byennèt espirityèl senkronize ak nanm kadans epi lyen nou avèk linivè - Tilarenn nommen tou, Turenne Joseph, dance ethnologist


Yon senp kouran enèji vibre, 


touche zantray, kè, estomak, pye, tèt, zepòl ak men nou. 

Nanm nou vin leje.

Se rit. Se mouvman. 

Se enèji latè ki rekonèt kò nou anmouvman. Enèji yo sikile, kouran lib. San sikile fasil.
              

Tout fonksyon intèn nou anmouvman epi chak grenn patikil nan kò nou konekte ak esans nou. 

Se mouvman danse ki senkronize ak kadans nanm nou epi lyen nou ak linivè. 

Se lasante ak lafòm total pou kò ak nanm nou. 


Kadans se kouran espirityèl, enèji sakre 


Ou vle viv ekilib ak amoni lespri, kò ak nanm? Danse!

Mouvman w se vibrasyon ki konekte ak nanm ou. 

Ou fè eksperyans lan! Ou konnen! 

Otreman, ou ka pa kwè m sou pawòl.  Alòs, fè tèt ou konfyans, kite kò w lib! Danse! Viv sansasyon an! Se senp! 

Ak menm senplisite a, sa nou onore se sa ki sakre. Annefè, tout vibrasyon nan mouvman danse ki konekte nou, epi ban nou swen, yo sakre.


Kadans tradisyonèl pote konsyans ke mouvman se kouran enèji sakre Eske se etonan ke nan tout tradisyon ak tout kilti, anpil nan repètwa ki enpòtan lye ak lespri diven, rit pasaj, fòmasyon ak swen espirityèl?

Enèji vital sila, nan mouvman ak konsyans, gen rekonesans aktyèlman nan tandans popilè tankou retrèt pou swen.

Lemonm modèn toutfwa, pa fè ka pouvwa nanm kadans nan mouvman ak konsyans abityèl epi banal detoulejou. 

Men, pèsonn pa p janm nye ke
lè nou bay kò fizik nou swen, ak senplisite natirèl,
nou bay lespri ak nanm nou anmenmtan swen tout bon vre. 


Kadans se kò sajès


Men sana in corpore sano!

Nou tande epi nou di mo sa yo tout tan, nèspa?

Nou bezwen ravive senp sajès tradisyon epi sonje,
pa sèlman kouman, kijan e poukisa, 

men santi pouvwa yo nan fondas konsyans nou epi konprann kisa nou bezwen kenbe fò, pou nou viv ak ekilib epi amoni ak tèt nou, anvironman nou, epi linivè.

Danse, senp kouran enèji, se kò sajès nanm kadans ki se referans konsyans ak karans konsyans fòs espirityèl nou, ki ka lemante nou ak lakonesans fondas zantray nou epi pwisans li. 

Infinité au bout de nos rêves et au-delà pour mieux danser sa vie | Infinity beyond our top potential wildest dreams to fully dance life | pase rive jwenn tete foumi rèv nou pou nou toujou danse lavi

Have your say... Partagez votre pensée... Pataje komantè ou...