ak ekilib epi amoni sou kadans revolisyon mouvman ak konsyans
Tout bagay file sou kadans paske lavi se kadans. Kadans se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman ak konsyans se sous ekilib ak amoni total global depase tan, epi konkèt pwòp tèt nou

°  resevwa bèl zèv kajou pawòl sajès kadans nou met ansanm pou ou

Infinité au bout de nos rêves et au-delà pour mieux danser sa vie | Infinity beyond our top potential wildest dreams to fully dance life | pase rive jwenn tete foumi rèv nou pou nou toujou danse lavi

Atizay sou danse kenbe eritaj zansèt yo

 Akèy  >  Entwodikstyon: Nanm Kadans  >  Atizay Sou Danse Atizay sou danse atravè rit nan lemonn toujou kenbe, nan jounen jodi-a, mak ak wòl eritaj zansèt yo. Vitalite yo pran echo nan mouvman nou, vin enrasine nou, fè nou djanm.

Pati sa nan vwayaj la, se pou nou touche tandans kadans sou tout planèt la, 
nan danse pou espektak, danse nan espò, danse lib, mizik kadans, video sou danse, danse nan sinema epi menm jwèt kadans...


N'ap eksplore memwa tradisyon mizik ak kadans.

Kilès ou kisa ki vin nan lespri'w ?

  • Jozefine Baker

  • Micheal Jackson

  • demonstrasyon majorèt

  • video popilè

  • patinaj atistik

  • konpetisyon dans bal

  • dans lari yo

Mwen ka kontinye san rete ! Se yon prezans si tèlman fò nan lavi toupatou... 
Tout bon vre, se mizik ak kadans pou zye, zorèy, lespri, kè ak nanm...


   "Tanbou nago roule nan san'm pou reveye Ogou'' 

 ~  Patrick Sylvain


Rit atizay dans pou divètisman | Reprezantasyon : Ailey Dance Theater


Rit nan lemonn, son diven


Son rit toupatou sou planèt la fè echo nan kè tout moun.
Pèsònn pa janm rete ensansib sou resonans maji diven li.

Rit anrasine nan fondas nou depi anvan nou fèt epi l'ap kontinye vibre anndan tout nanm ak zantray nou jouk nan peyi san chapo.

Nou pwize nan enspirasyon ak souvni pou nou kreye sa ki nèf epi eksprime eksperyans moun doubout ak eksperyans espirityèl nou.
Mòd kreyativite sa, pa janm mande rete.

Rit toupatou sou planèt la ap travèsè fwontyè li pa menm voye zye gade...

Kadans se jwayo, nan tout kwase chemen, chaje ak siyifikasyon ki pa nan kalkil ak kokenn chenn sekrè ak trezò.


Atis yo, andeyò ou sou sèn ke y'ap jwi ou ke yo kreye, anonim ou selèb, gen yon istwa lanmou y'ap viv nan bay divètisman pou lakontantman kèlkeswa moun nan.

Kreyativite yo sou sèvis atizay epi pèfeksyonman talan yo leve kouvèti sou yon pakèt richès, sou plizyè dimansyon.Atizay sou danse se fòs vwayaj eritaj enèji mondyal


Atizay sou danse, tankou bay lodyans...

  • kouvri anpil objektif

  • gen yon enpak ekstraòdinè atravè lemonn

  • rejwenn bezwen tout moun, anvi nou ak aspirasyon nou nan sitèlman de mannyè.

Tout bon, se bay lodyans avèk yon lòt mwayen kominikasyon ke lapawòl ki se fòs vwayaj eritaj enèji mondyal anmouvman.


Esans atizay nan plezi danse gen pouvwa etonan ak fasilite pou li touche nou nan estad primè toutotan ke nan piwo santiman nou.

Yon pwovèb afriken di,

"Lè tanbou frape, tout mask tonbe"


Listwa kadans rejenere ak chak jenerasyon nan yon ekonomi global kote enfliyans detoupatou ap travèse tout planèt la.


Atis pa nan mezire pou chèche konnen lòt kilti epi rekonekte ak sa ki ansyen.

Anmenmtan, yo initye travay toujou orijinal pou fè lemonn... 
ri, kriye, reve, sezi, konekte, panse, dekouvri....

Infinité au bout de nos rêves et au-delà pour mieux danser sa vie | Infinity beyond our top potential wildest dreams to fully dance life | pase rive jwenn tete foumi rèv nou pou nou toujou danse lavi

Have your say... Partagez votre pensée... Pataje komantè ou...