ak ekilib epi amoni sou kadans revolisyon mouvman ak konsyans
Tout bagay file sou kadans paske lavi se kadans. Kadans se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman ak konsyans se sous ekilib ak amoni total global depase tan, epi konkèt pwòp tèt nou

°  resevwa bèl zèv kajou pawòl sajès kadans nou met ansanm pou ou

Infinité au bout de nos rêves et au-delà pour mieux danser sa vie | Infinity beyond our top potential wildest dreams to fully dance life | pase rive jwenn tete foumi rèv nou pou nou toujou danse lavi

Aprann danse fasil

 Akèy  >  Entwodiksyon: Nanm Kadans  >  Aprann DanseAprann danse ak nanm kadans nou, fasil, menm jan lè ti moun piti nan fè pwogrè natirèlman, nou...

  • pran bonjan plezi ap obsève

  • apresye nèt tout sa ki mete nou nan bon santiman

  • plonje san rete nan aprantisaj

  • entegre tout bagay ak tout kè nou toutotan n ap nouri zèt nou

  • alèz nèt ak kò nou

Se yon verite ki pap febli annotan ke kreyativite nou nouri nan mouvman ak konsyans...

                  "Nou se sous lavi, lè nou pran danse nanm louvri."  

~  Turenne


Aprann epi bay leson danse


Nan aprann epi bay leson danse, nou se kanmarad nan yon jounen ak...

          vwa enteryè n,

          mouvman enteryè n,

          kreyativite enteryè n,

          verite enteryè n.


Anvirònman aprann ak bay leson jwe sou kèlkeswa danse a, folklò, tradisyon, modèn, kontanporen, kilti pop...

Kòm yon atizay ki vivan epi tankou tout sa k ap viv, pa gen chape nan senbioz ak anvirònman an.

Menm jan tou, aprann nan yon clas, sou entènèt, tankou timoun, jenn jan ou granmoun, nan kote ki fèt pou travay kò nou, nan rityèl danse, ou retrèt gerizon, pote eksperyans ki jwe sou plisyè dimansyon.


Chak anvirònman aprantisaj mande mouvman enteraksyon pa li nan kesyon ak repons kò nou.


Men toujou, ak nanm kadans nou, aprantisaj danse fasil; se yon senp kouran enèji.


Ou danse ?  Eske w ka aprann danse ?

Se yon bagay natirèl ! Nèspa ?

N ap aprann chak jou ak fyète, lakontantman ak lajwa nètale.

Anmenmtan, nou konn tande moun, ou petèt ou se yonn nan moun ki di : "Mwen paka danse"

Se pa sèlman mwen menm ki deklare :  "Ou ka mache ! Ou ka danse !"


Gen moun ki paka mache epi ki danse.

Yo danse ak bra yo. Yo danse ak tèt yo.

Yo danse nan tèt yo.

Yo danse ak silans, frekans mouvman yo ap vibre anndan yo.

Epi sa fonksyone !

Enèji a la, lajwa a, koneksyon an, tout la !

Danse se sèlman mouvman rit.


Danse, rit ak kilti 


Sa pran rit pou danse.

Nan tout kilti, rit aji sou kalite lavi menm jan kè aji sou kò.

Alòs, kwè m pa kwè m,
danse se kadiomèt yon kilti, ki bay fòs batman kè li.


Antropoloji kiltirèl ak etnoloji kadans
egize valè leson danse


Antropoloji kiltirèl modèn se yon domèn rechèch nan syans sosyal sou koutim yon sosyete.


Domèn sa a gen orijin li, epi vin devlope sou enpak etnoloji nan 19e syèk.

Etnoloji se konparezon jan pèp òganize nan sosyete li.

Nan etnoloji kadans ki se branch antropoloji kiltirèl, nou etidye sa ki parèy ak sa ki pa parèy nan kontèks kiltirèl apati de eritaj tradisyon danse kominote diferan.

Konesans sila louvri visyon pwofesè tankou etidyan, pote bagaj chaje ak nivo konsyans ak bon zouti pou n travay fòs memwa kò nou, epi ban nou plis nannan pou n fè pwogrè anpwofondè nan bay leson ak aprann danse.

Infinité au bout de nos rêves et au-delà pour mieux danser sa vie | Infinity beyond our top potential wildest dreams to fully dance life | pase rive jwenn tete foumi rèv nou pou nou toujou danse lavi

Have your say... Partagez votre pensée... Pataje komantè ou...