ak ekilib epi amoni sou kadans revolisyon mouvman ak konsyans
Tout bagay file sou kadans paske lavi se kadans. Kadans se mouvman. Mouvman se lavi. Mouvman ak konsyans se sous ekilib ak amoni total global depase tan, epi konkèt pwòp tèt nou

°  resevwa bèl zèv kajou pawòl sajès kadans nou met ansanm pou ou

Infinité au bout de nos rêves et au-delà pour mieux danser sa vie | Infinity beyond our top potential wildest dreams to fully dance life | pase rive jwenn tete foumi rèv nou pou nou toujou danse lavi

Antrennman ak pwisans kadans

 Akèy  >  Entwodiksyon : Nanm Kadans  >  AntrennmanNou renmen antrennman ak pwisans kadans pou swè nou fonn tout sa ki pa nan plas yo, epi bay kò nou bèl fòm ak bèl enèji.


Danse se yon aktivite byennèt total, 
ki chaje ak bèl enèji anndan tankou deyò, depi nan tèt, dwèt ak zòtèy, rive nan kè ak vibrasyon namm nou. 

Depi tout tan, mouvman kenbe lespri ak kò nou vanyan ak enèji pozitif epi kondisyon fizik djanm, depi ti kat-kat pou nou rive pèsonaj, kèlkeswa jan nou defini pèsonaj. 

Lè nou gen ouvèti pou nou resewa, benefis danse depase kondisyon fizik pou nou viv fòs byennèt eksperyans espirityèl.

Nou ka deside konsantre sou egzèsis pou nou byen detaye fòm yonn ou plizyè pati nan kò nou. 

Gen yon pakèt tandans pou travay lafòm fizik anmenmtan ke n ap pwofite vwayaje ak rit kadans yo nan lemonn antye: 

  • Zumba kadans

  • Tai chi kadans

  • Dans aewobik

  • Core rhythm

  • 5 rhythms

  • Pilates

  • Yoga

  • Atizay Defans


Mèt ak fanatik nan pratik rit danse devlope pwogram sa yo nan kouran eksperyans aprantisaj yo. Genyen se apre dezane ap aprann epi devlope, lòt se yon ide jeni ki rive nan sikonstans inik. 

Nou prezante istwa yo nan chak pwogram detaye. 

Yo pran enfliyans yo nan Amerik latin, Azi, Ewòp, Zend, Afrik epi tradisyon chamann. 

Preparasyon


Tankou nan tout aktivite fizik, yon bon preparasyon esansyèl lè n ap kòmanse, avèk moderasyon pou evite blese san rezon.


Nou dwe prepare chak pati nan kò nou nèt.


Nou pran konsyans de respirasyon nou.  


Respirasyon se baromèt.


Nou ale dousman, kalmeman ak fasilite. 


Nou koute kò nou, santi po nou, misk ak ligaman nou.


Nou apresye repons entèn ak sensasyon nou. 


Nou mete baz anbyans pou nou travay kò nou nan detant ak plezi. 


Nan antrennman, nou libere enèji entèn nou avèk entansite 

Timidite deyò. Nou danse nan plezi sèlman.


Nou libere enèji entèn nou avèk entansite. 

Entansite se annopozisyon ak tansyon.

Entansite vle di detachman, liberasyon pou nou antre nan kouran bèl enèji nou libere.

Lè nou nan kouran bèl enèji nou libere, nan antre toutbon nan moman an.

 
Nou pa santi efò. Nou se mouvman yo. Mouvman yo se nou. 


Nan antrennman, nou fè entansite monte pa etap pou nou libere enèji entèn nou, pou nou libere tansyon, estrès, toksin. 


Nou mete nanm nou annelevasyon, bay kò nou bèl fòm tandike lespri nou pran zèl, lib. "Lò mizik la fini, figi Yaya w a di oun fanm 
ki fèk fin fè lanmou"

 ~  Suze Baron

Infinité au bout de nos rêves et au-delà pour mieux danser sa vie | Infinity beyond our top potential wildest dreams to fully dance life | pase rive jwenn tete foumi rèv nou pou nou toujou danse laviHave your say... Partagez votre pensée... Pataje komantè ou...