Antrennman
     ak pwisans kadans

 Akèy  >  Entwodiksyon : Nanm Kadans  >  Antrennman


Antrennman ak pwisans kadans | Zèv atis Reginald Nazaire (NAZAREGI)


Nou renmen antrennman ak pwisans kadans pou swè nou fonn tout sa ki pa nan plas yo, epi bay kò nou bèl fòm ak bèl enèji.


Danse se yon aktivite byennèt total, 
ki chaye enèji anndan tankou deyò,  depi nan tèt, dwèt ak zòtèy, rive nan kè ak vibrasyon namm nou. 

Depi tout tan, mouvman kenbe lespri ak kò vanyan ak enèji pozitif epi kondisyon fizik djanm, depi nou ti kat-kat pou nou rive pèsonaj, kèlkeswa jan nou defini pèsonaj. 

Lè nou gen ouvèti pou nou resewa, benefis danse depase kondisyon fizik pou nou viv fòs eksperyans espirityèl.

Nou ka deside konsantre sou egzèsis pou nou byen detaye fòm yon pati nan kò nou. 

Gen yon pakèt tandans pou travay lafòm fizik anmemmtan ke n ap pwofite vwayaje ak rit yo nan lemonn entye : 

  • Zumba dans

  • Tai chi dans

  • Dans aewobik

  • Core rhythm

  • 5 rhythms

  • Pilates

  • Yoga

  • Atizay Defans


Mèt ak fanatik nan pratik danse devlope pwogram sa yo nan kouran eksperyans aprantisaj yo. Genyen se apre dezane ap aprann epi devlope, lòt se yon ide jeni ki rive nan sikonstans inik. 

Nou prezante istwa yo nan chak pwogram detaye. 

Yo pran enfliyans yo nan Amerik latin, Azi, Ewòp, Zend, Afrik epi tradisyon chamann. 
Preparasyon...


Tankou nan tout aktivite fizik, yon bon preparasyon esansyèl lè n ap kòmanse, avèk moderasyon, pou evite blese san rezon.


Nou dwe prepare chak pati nan kò nou nèt...


Nou konsyan de respirasyon nou.  


Respirasyon se baromèt.


Nou ale dousman, kalmeman ak fasilite. 


Nou koute kò nou, santi po nou, misk ak ligaman nou.


Nou apresye repons entèn ak sensasyon nou. 


Nou mete baz anbyans pou nou travay kò nou nan detant ak plezi. 


Nan antrennman, nou libere enèji entèn nou avèk entansite 

Nan antrennman, nou libere enèji entèn nou avèk entansite

Timidite deyò. N ap danse nan plezi sèlman.


Nou libere enèji entèn nou avèk entansite. 

Entansite se annopozisyon ak tansyon.

Entansite vle di detachman, liberasyon pou nou antre nan kouran enèji n'ap libere a.

Lè nou nan kouran enèji n'ap libera a, n ap viv konplètman nan moman sa.

 
Nou pa santi efò. Nou se mouvman yo. Mouvman yo se nou. 


Nan entrennman, nou fè entansite monte pa etap pou nou libere enèji entèn nou... pou nou libere tansyon, estrès, toksin. 


Nou met nanm nou annelevasyon, bay kò nou bèl fòm epi jwenn lespri nou lib. "Lò mizik la fini, figi Yaya w a di oun fanm 
ki fèk fin fè lanmou"

 ~  Suze Baron
Have your say... Partagez votre pensée... Pataje komantè ou...